Tag en uddannelse som klejnsmed

klejnsmed uddannelse

Få en uddannelse til klejnsmed og få gode jobmuligheder - og garanti for praktikplads i erhvervslivet.

Med en uddannelse som klejnsmed kan du fremstille stort set alt i jern og stål. Du arbejder ud fra tegninger og skitser. Værktøjet er ofte computerstyrede maskiner.

En klejnsmed er kvalificeret til at lave opgaver i metalplader, såsom brandtrapper, stiger, låger, låse, porte og pengeskabe. Arbejdet er meget varierende og indeholder både traditionelt håndværk og avanceret teknologi.

Kundebesøg i forbindelse med installering af produkter er også en del af den meget alsidige uddannelse som klejnsmed. En klejnsmed er beskæftiget på jern- og metalfabrikker, på skibsværfter eller i private smedevirksomheder.
Du har også mulighed for at blive klejnsmed via EUX. Du kan læse mere om EUX uddannelserne her:  /metalcraft/eux

Obs! Gode jobmuligheder og praktikpladsgaranti

Når du uddanner dig til smed, er der garanti for praktikplads i erhvervslivet. Der er også gode job- og karrieremuligheder. Der er mangel på dygtige folk i metalindustrien, og behovet stiger kraftigt i de kommende år. 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens varighed og opbygning afhænger af din alder og din erfaring. 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Vil du have en uddannelse som klejnsmed anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Konstruktion, håndværk og design", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 starter du på din uddannelse som klejnsmed. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din  klejnsmed uddannelse på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger klejnsmed uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din klejnsmed uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger klejnsmed uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

 

Økonomi under uddannelsen

Løn
Har du en uddannelsesaftale hos en mester, vil du også få løn under grundforløbet.

SU
Har du ikke en mester, har du mulighed for at søge SU på grundforløbet.
SU søges på www.su.dk. Log på med NemId, efter du har fået en bekræftelse på din optagelse fra MetalCraft.

Adgangskrav

 

Fra august 2015 er der følgende adgangskrav til erhvervsuddannelserne:

  • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
  • Undtagelse for:
    - Elever med uddannelsesaftale
  • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

 

 

Opstart på grundforløbet til klejnsmed

Der er opstart på vores grundforløb 4 gange årligt - i januar, april, august og oktober.

Du kan tilmelde dig via tilmeldingsblanketten til højre. 

Videreuddannelse

En klejnsmed kan videreuddanne sig til: