Studievejledning

studievejledning

Vil du vide mere om uddannelserne på MetalCraft, eller har du bare brug for at snakke, så er du meget velkommen til at kontakte studievejlederen for yderligere oplysninger, råd og vejledning.

Morten Simonsen er studievejleder ved MetalCraft. Han træffes hver i Studiecentrum fra kl. 9.30 til 12.00, eller hver fredag fra kl. 8.00 - 9.30 i afdelingen.Her er du altid velkommen til at kigge ind til en snak. Du kan også ringe eller maile for at aftale et møde.

Hvad kan du bruge studievejlederen til
Studievejlederen kan hjælpe dig med gode råd til, hvordan du bedst gennemfører din uddannelse. Undervejs i dit studie kan du være kommet i tvivl om noget - f. eks. valg af fag og niveau eller andre ting - hvor studievejlederen kan være dig behjælpelig. Hvis du er berettiget til at modtage SU, kan studievejlederen også hjælpe dig i forhold til ansøgning og vejledning.

Kort sagt: Studievejlederen er her for at hjælpe dig til den bedst mulige uddannelse.

Du kan søge SU 1 måned, før ...
Fra den 1. juli 2010 kan du tidligst søge SU 1 måned før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.

Du søger SU i minSU på su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en digital signatur, som du kan bestille på su.dk. Det tager noget tid at få signaturen, så bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

Du skal være 18 år
Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Bliver du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan tidligst søge SU i minSU 1 måned før den dato, du kan få SU fra.

Har du spørgsmål om SU, er du altid velkommen til at kontakte en af studievejlederen på ovenstående telefon eller mail. Du kan selv hente yderligere information om SU på www.su.dk.