Student + faglært = EUX

Eux

På MetalCraft kan du tage en EUX på uddannelserne til Industritekniker og klejnsmed.

Med EUX kan du blive faglært og blive student i én og samme uddannelse. Du får altså både en håndværksmæssig og gymnasial uddannelse. så det er en stærk kombination af teori og praksis. 

På MetalCraft bliver der udbudt disse erhvervsuddannelser med EUX

- Industritekniker (4 år og 6 mdr.)
Klejnsmed (4 år og 6 mdr.)

Den gymnasiale del af uddannelsen gennemføres på Viborg Tekniske Gymnasium, mens den erhvervsrettede del gennemføres på MetalCraft og i praktik i en virksomhed.

Vi hjælper dig med at finde en praktikplads, og du får løn under uddannelsen.   

Du kan læse mere om EUX på Mercantec her

Grundforløbet

Start i august eller januar
Alle eux-uddannelser har opstart i august. På MetalCraft har vi desuden opstart i januar. Du skal søge optagelse gennem den koordinerede tilmelding i marts måned eller ved at kontakte Mercantec.

Hovedforløbet

Du starter med et grundforløb, hvor du både har erhvervsfag og almene fag.
Senere i uddannelsen har du fire praktikperioder, der foregår i den virksomhed,
du tegner en uddannelsesaftale med, og fire skoleophold - 1H, 2H, 3H og 4H (H = Hovedforløb).

Økonomi under uddannelsen

Er du over 18 år kan søge SU under grundforløbet på 1 år.

Du kan også få løn under grundforløbet, hvis du allerede har en uddannelsesaftale.

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale ved start af grundforløbet, hjælper vi dig med at finde en praktikplads, også vil du få løn under uddannelsen efter grundforløbet.

Adgangskrav

Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med gode resultater i matematik, fysik, dansk og engelsk.

Herudover kan du enten:

  • Indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed for hele uddannelsen
    eller
  • Tilmelde dig grundforløbet med eux på Metalcraft og senere tegne en
    uddannelsesaftale med en virksomhed om praktikophold.

Vi hjælper dig gerne med at finde en praktikplads.


Start i august
Alle EUX-uddannelser har opstart i august. Du skal søge optagelse gennem den koordinerede tilmelding i marts måned eller ved at kontakte Mercantec.

Løn i skoleperioden
Hvis du fra starten af uddannelsen har en praktikplads, er der løn under hele uddannelsen. Hvis du gennemfører grundforløbet uden en praktikplads og er mindst 18 år, er der mulighed for SU under grundforløbet og løn under resten af uddannelsen.

Få mere at vide
Du er altid velkommen til at henvende dig til EUX-koordinator Kristine M. Lund på tlf. 2947 1859. Her kan du få yderligere oplysninger og svar på dine spørgsmål.