EUV - Erhvervsuddannelse for voksne

MLN 2215 1

Skræddersyet løsning fra ufaglært til faglært

EUV  - er en genvej til at opnå en faglig uddannelse. Den bygger på de kvalifikationer, du allerede har oparbejdet. Gennem EUV-ordningen kan du som voksen tage en faglig uddannelse - men på kortere tid og uden nødvendigvis at skulle i praktik.

En EUV-vejleder skal som udgangspunkt vurdere din tidligere skolegang og hvad du har af tidligere uddannelse, kurser og relevant erhvervserfaring. Alt det du kan i forvejen, lægges sammen, og du skal så kun supplere uddannelsen med de elementer eller kurser, du mangler inden for det fag eller den branche, hvor du ønsker at blive faglært.

Adgangskrav:
• Du skal være fyldt 25 år
• Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Praktisk information
• Først mødes du med en af Mercantec’s faglærere eller vejledere for afklaring af dine nuværende kompetencer
• Du får udarbejdet en individuel personlig  plan, der indeholder oplysninger om hvad du kan - og hvilke fag du mangler at gennemføre
• Den manglende undervisning kan gennemføres som AMU kurser eller som fag sammen med den aktuelle erhvervsuddannelse inden for området.
• Forløbet skal være gennemført i løbet af 6 år
• Der afsluttes med fag- eller svendeprøve og du får et svendebrev eller uddannelsesbevis som faglært


Økonomi
• Det er gratis for dig at tage uddannelsen hvis din nuværende uddannelse ikke overstiger en erhvervsuddannelse.
• Hvis du er i arbejde under uddannelsen, er det muligt at søge om VEU godtgørelse - læs mere på www.veug.dk
• Er du ledig på dagpenge eller kontanthjælp, kan du gennemføre en EUV via en jobplan.
Kontakt da din sagsbehandler på dit jobcenter.


Næste skridt
Vejledere på Mercantec hjælper gerne med at udarbejde din EUV uddannelsesplan.
Bemærk at GVU erstattes af EUV pr. 31/7 2015.

Ring på tlf.: 89 50 33 00 og spørg efter en vejleder for det område, du søger. eller læs mere her.

Du kan læse yderligere omkring EUV her