Jobrettet uddannelse til ledige i metalindustrien

Jobrettet Uddannelse 2

Er du blevet ledig? Så kan du få 6 ugers jobrettet uddannelse eller mere bevilliget af dit jobcenter.

Som ledig kan du få 6 ugers jobrettet uddannelse eller mere bevilliget af dit jobcenter, så du kan komme hurtigt tilbage i job. Du kan starte allerede fra første ledighedsdag.

Jobrettet uddannelse retter sig mod ufaglærte, faglærte samt faglærte med en kort videregående uddannelse.

Hvem afgør om jeg må deltage?
Det er din A-kasse der afgør, om du har ret til at deltage i kurser under jobrettet uddannelse.

Hvad må jeg deltage på?
Du skal som ledig vælge dine kurser fra den landsdækkende positivliste. Her er alle kurser inddelt i erhvervsgrupper. Du må kun deltage i kurser inden for én erhvervsgruppe.

Se Vores tilbud her
Vi tilbyder en række spændende uddannelsesforløb, der er specielt skræddersyet til ledige i metalindustrien:

 

Hvordan tilmelder jeg mig?
For at tilmelde dig, skal du ringe ind til os på tlf.: 89 50 33 00. Når vi har tilmeldt dig kurser, vil du få fremsendt en blanket, der skal bruges til at søge kurserne hjem hos din A-kasse.