Kvalitetsresultater EUD (erhvervsuddannelser)

Mercantecs kvalitetssystem er beskrevet på Mercantecs webside vha. interaktive Q årshjul, hvor der kan klikkes på de forskellige aktiviteter.

Herunder følger en oversigt over de vigtigste kvalitetsresultater for 2017:


Elevtilfredshed
Mercantec gennemfører tilfredshedsmålinger for alle elever i ESB samarbejdet med henblik på at kunne benchmarke uddannelserne med de andre uddannelsesinstitutioner i netværket. ESB netværket (Evaluering - Samarbejde - Benchmarking) er en sammenslutning af uddannelsesinstitutioner, og hvor formålet er at udvikle en fælles evalueringskultur.

Resultaterne af Elevtilfredshedsundersøgelserne (ETU) fra 2017 er blevet bearbejdet af evalueringsinstituttet Ennova, som omregner de afgivne scorer til et pointsystem (0-100).


Nedenstående diagram viser Mercantecs gennemsnit for indsatsområder for Gf1, sammenlignet med 2016: 

 ETU Gennemsnit EUD Gf1 2017

Nedenstående diagram viser Mercantecs gennemsnit for indsatsområder for GF2, sammenlignet med 2016: 
 ETU Gennemsnit EUD GF2 2017
Nedenstående diagram viser Mercantecs gennemsnit for indsatsområder for hovedforløbene, sammenlignet med 2016: 
ETU Gennemsnit EUD HF 2017

Virksomhedstilfredshed

Der gennemføres løbende måling af tilfredsheden hos de virksomheder, der har elever på Mercantec.

Spørgerammen er defineret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Resultaterne indberettes kvartalsvis til Ministeriet.

VTU Gennemsnit Uddannelser 2017


Indsatsområder:

På baggrund af årets kvalitetsresultater udarbejder hver afdeling en opfølgnings- og handlingsplan for 2018. 

Herunder er links til opfølgnings-/handlingsplanerne for de enkelte afdelinger og uddannelser (åbner i PDF):

Opfølgningsplaner:
Byggetek
- Gf1
- Handelsskolen Viborg
- Hotel- og Restaurantskolen
- TVC Auto
- Teknologisk Videncenter

Handlingsplaner:
- Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger GF2
- Automatik og procesuddannelsen GF2
- Automatik og procesuddannelsen HF
- Detailhandelsuddannelsen GF2
- Detailhandelsuddannelsen HF
- Bygningsmaler GF2
- Digital Media GF2
- Ejendomsservicetekniker GF2
- Elektriker GF2
- Elektronik- og svagstrømsuddannelsen GF2
- Elektronik- og svagstrømsuddannelsen HF
- Ernæringsassistent HF
- Eventkoordinator GF2
- Fødevarer, jordbrug og oplevelser GF1
- Handelsuddannelse GF2
- Handelsuddannelse HF
- Industriteknikuddannelsen GF2
- Industriteknikuddannelsen HF
- Kontoruddannelsen GF2
- Kontoruddannelsen HF
- Kontor, handel og forretningsservice GF1
- Personvognsmekaniker GF2
- Personvognsmekaniker HF
- Smedeuddannelsen GF2
- Smedeuddannelsen HF
- Træfagenes byggeuddannelse GF2
- Træfagenes byggeuddannelse HF
- VVS-energiuddannelsen GF2