Kvalitetsresultater EUD (erhvervsuddannelser)

Mercantecs kvalitetssystem er beskrevet på Mercantecs webside vha. interaktive Q årshjul, hvor der kan klikkes på de forskellige aktiviteter.

Herunder følger en oversigt over de vigtigste kvalitetsresultater for 2015:


Elevtilfredshed
Mercantec gennemfører tilfredshedsmålinger for alle elever i ESB samarbejdet med henblik på at kunne benchmarke uddannelserne med de andre uddannelsesinstitutioner i netværket. ESB netværket (Evaluering - Samarbejde - Benchmarking) er en sammenslutning af uddannelsesinstitutioner, og hvor formålet er at udvikle en fælles evalueringskultur.

Resultaterne af Elevtilfredshedsundersøgelserne (ETU) fra 2015 er blevet bearbejdet af evalueringsinstituttet Ennova, som omregner de afgivne scorer til et pointsystem (0-100).

Den nye EUD reform har betydet en ændring af spørgsmålene i ETU undersøgelsen. Resultaterne er derfor, for nogle af områderne, ikke direkte sammenlignelige med sidste års resultater.


Nedenstående diagram viser Mercantecs gennemsnit for indsatsområder for de gamle grundforløb, sammenlignet med 2014: 

 Diagrametu EUD Gammelt GF 2015

Nedenstående diagram viser Mercantecs gennemsnit for indsatsområder for hovedforløbene og GF2 sammenlignet med 2014:

 Diagrametu EUD HF GF2 2015
Nedenstående diagram viser Mercantecs gennemsnit for indsatsområder for de nye Gf1:
Diagrametu EUD GF1 2015

Virksomhedstilfredshed

Der gennemføres løbende måling af tilfredsheden hos de virksomheder, der har elever på Mercantec.

Spørgerammen er defineret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Resultaterne indberettes kvartalsvis til Ministeriet.

Se Mercantecs samlede rapport for VTU 3. kvartal 2016


Indsatsområder:

På baggrund af årets kvalitetsresultater udarbejder hver afdeling en opfølgnings- og handlingsplan for 2016.

Handlings/opfølgningsplaner for de enkelte afdelinger kan ses ved at klikke på den enkelte afdeling herunder (åbner i PDF):


- Gf1
- AutoTeknisk Center
- Byggetek
- Handelsskolen Viborg
- Hotel- og Restaurantskolen
- House of Technology
- MetalCraft
- Medieskolerne