Kvalitetsresultater EUD (erhvervsuddannelser)

Mercantecs kvalitetssystem er beskrevet på Mercantecs webside vha. interaktive Q årshjul, hvor der kan klikkes på de forskellige aktiviteter.

Herunder følger en oversigt over de vigtigste kvalitetsresultater for 2016:


Elevtilfredshed
Mercantec gennemfører tilfredshedsmålinger for alle elever i ESB samarbejdet med henblik på at kunne benchmarke uddannelserne med de andre uddannelsesinstitutioner i netværket. ESB netværket (Evaluering - Samarbejde - Benchmarking) er en sammenslutning af uddannelsesinstitutioner, og hvor formålet er at udvikle en fælles evalueringskultur.

Resultaterne af Elevtilfredshedsundersøgelserne (ETU) fra 2016 er blevet bearbejdet af evalueringsinstituttet Ennova, som omregner de afgivne scorer til et pointsystem (0-100).

Den nye EUD reform har betydet en ændring af spørgsmålene i ETU undersøgelsen. Resultaterne er derfor, for nogle af områderne, ikke direkte sammenlignelige med sidste års resultater.


Nedenstående diagram viser Mercantecs gennemsnit for indsatsområder for de nye Gf1, sammenlignet med 2015: 

 EUD ETU Gf1 2015 16

Nedenstående diagram viser Mercantecs gennemsnit for indsatsområder for GF2:
 EUD ETU GF2 2016
Nedenstående diagram viser Mercantecs gennemsnit for indsatsområder for hovedforløbene:
EUD ETU HF 2016

Virksomhedstilfredshed

Der gennemføres løbende måling af tilfredsheden hos de virksomheder, der har elever på Mercantec.

Spørgerammen er defineret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Resultaterne indberettes kvartalsvis til Ministeriet.

EUD VTU 2016 Rev230317


Indsatsområder:

På baggrund af årets kvalitetsresultater udarbejder hver afdeling en opfølgnings- og handlingsplan for 2017.

Opfølgnings-/handlingsplaner for de enkelte afdelinger kan ses ved at klikke på den enkelte afdeling herunder (åbner i PDF):


- Gf1 - opfølgningsplan
- Gf1 - handlingsplan
- AutoTeknisk Center - opfølgningsplan
- AutoTeknisk Center - handlingsplan
- Byggetek - opfølgningsplan
- Byggetek - handlingsplan
- Handelsskolen Viborg - opfølgningsplan
- Handelsskolen Viborg - handlingsplan
- Hotel- og Restaurantskolen - opfølgningsplan
- Hotel- og Restaurantskolen - handlingsplan
- House of Technology - opfølgningsplan
- House of Technology - handlingsplan
- MetalCraft - opfølgningsplan
- MetalCraft - handlingsplan