Lidt om AMU

Amulogo Rgb Jpg

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er korterevarende kursusforløb, der kan tages enkeltvis eller stykkes sammen efter behov.

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er korterevarende kursusforløb, der kan tages enkeltvis eller stykkes sammen efter behov. Dermed kan de passes ind i et arbejdsforløb.

De er primært målrettet ufaglærte og faglærte, og skal give den enkelte mulighed for løbende at tilegne sig de kvalifikationer og kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. 

AMU bidrager derfor til gennem fastholdelse og videreudvikling af arbejdsstyrkens kompetencer, at medarbejdere er bedre rustet til at imødekomme udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked.

AMU-uddannelserne giver landsdækkende kompetence og kan give merit til grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Hvem kan deltage i AMU?
Alle uanset alder og uddannelsesbaggrund har mulighed for at deltage i de kurser, skolerne udbyder på baggrund af en fælles kompetencebeskrivelse.  
• Ledige skal være tilmeldt arbejdsformidlingen som arbejdssøgende for at få adgang.
• Medlemsskab af en arbejdsløshedskasse eller en fagforening er ikke en betingelse for at deltage på kurserne.

Bemærk; hvis du har en videregående uddannelse, kan du godt deltage i kurserne, men du kan ikke få løntabsgodtgørelse og kursusgebyret er forhøjet.

Virksomhedskursus
Det er også muligt for dig og din virksomhed at få etableret hold på andre tidspunkter end de annoncerede.

Ring på tlf. 8950 3300 og hør nærmere

Godtgørelse

  • Er du i arbejde og får din sædvanlige løn under kurset, kan din arbejdsgiver søge om godtgørelse efter gældende regler. Husk, at fristen for at søge om godtgørelse udløber 4 uger fra sidste kursusdag.Læs mere i vores betingelser - klik her!

  •  Du kan få  befordringstilskud, hvis din daglige transport mellem uddannelsesstedet og bopæl og retur er mere end 24 km. Hvis du skal bo på uddannelsesstedet gælder der særlige regler. Læs mere på www.veug.dk

  • Du kan søge om tilskud til kost og logi, hvis du bor så langt væk fra uddannelsesstedet, at du ikke kan rejse frem og tilbage hver dag. Læs mere under Ophold

 

Godtgørelse, befordringstilskud og tilskud til kost og logi er skattepligtig.

Betingelser
Se også vores betingelser . Her kan du også læse om forsikring, undervisningstid samt regler for fravær og sygdom mm.