Mobile kraner 8-30 t/m med integreret kranbasis

Lastbilmonteret kran D Lille

Se et filmklip fra et Kran kursus - det tager knap 2 minutter

Målgruppe
Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.

Adgangskrav:
Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom. Det er ikke et krav at du har kørekort for at deltage i dette kursus

Mål
Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.1 og punkt 2.2

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:

 • risici forbundet med arbejde med mobile kraner
 • mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
 • mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
 • reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej- indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
 • reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
 • mobile kraners stabilitetsforhold- jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
 • valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt- til korrekt anvendelse af støtteben

Efter endt uddannelse kan deltageren

 • betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
 • vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
 • vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio- vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,- gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
 • tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning- aflæse lastdiagrammer- opstille mobile kraner korrekt

Varighed

10,0 dage

Hvornår skal man have et krancertifikat. Læs mere her

 

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Kviknummer:791418VS4864400419
Holdnummer:VS4864400419
Startdato:01/04/2019
Slutdato:12/04/2019
Tilmeldingsfrist:29/03/2019
Fag:
 • Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis, 10 dage, 1180 kr.
FKB:Mobile kraner
Undervisningssted:Mercantec
H.C. Ørsteds Vej 3
7800 Skive
Undervisningstidspunkt:07:30-15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:12 personer
Mindste kvotient:6
Samlet kursuspris:1.180 kr.

H.C. Ørsteds Vej 3, 7800 Skive