Truckcertifikat B og manøvrering med tolk

IMG 1748

Dette kursus er med for folk fra Eritrea.

Kurset er sammensat af 2 kurser.
43393 Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære.  3 dage
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 

Krav
Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort til enten bil eller traktor. Har du ikke et kørekort kan du kun føre trucken i aflukkede områder hvor færdselsloven ikke gælder. Har du ikke et kørekort skal du fremvise en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Indhold
På dette truckcertifikat kursus lærer man at føre og betjene forskellige typer:

 • Gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne
 • Selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning
 • Udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav

Du vil blive undervist i:

 • Stuvning
 • Optagning og afsætning af forskelligt gods:

              -       i forskellige højder
              -       i forskellige reoltyper
              -       i containere
              -       på lad
              -       blokstabling - herunder vælge egnet løfteudstyr & lastbærer 

 • At udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om
 • Hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes
 • At anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes
 • At anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere
 • Gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper
 • At aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde

              -       herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om
                      byrden  ligger stabilt, inden der løftes

 • Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere 

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at du kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

Eksamen
Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Varighed

10,0 dage

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: