Truckcertifikat B til gaffeltruck - Ulfborg

Tanke

Er du ledig? Klik her før du tilmelder dig

Hvem afgør om jeg må deltage?
Det er din A-kasse der afgør, om du har ret til at deltage i kurser under jobrettet uddannelse.

Hvornår må jeg deltage?
Du må deltage i et kursus 5 uger efter du er blevet ledig.

Hvad må jeg deltage på?

Du skal som ledig vælge dine kurser fra den landsdækkende positivliste. Her er alle kurser inddelt i erhvervsgrupper. Du må kun deltage i kurser inden for én erhvervsgruppe. Se hvilke Byggetekkurser du kan deltage i, i fold-ud boksen her nedenfor på siden.

Hvordan tilmelder jeg mig?
For at tilmelde dig, skal du ringe ind til os på tlf.: 89 50 33 00. Når vi har tilmeldt dig kurser, vil du få fremsendt en blanket, der skal bruges til at søge kurserne hjem hos din A-kasse.

Krav
Du skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort til enten bil eller traktor. Har du ikke et kørekort kan du kun føre trucken i aflukkede områder hvor færdselsloven ikke gælder. Har du ikke et kørekort skal du fremvise en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Indhold
På dette truckcertifikat kursus lærer du at føre og betjene forskellige typer:

 • Gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne
 • Selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning
 • Udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav

Du vil blive undervist i:

 • Stuvning
 • Optagning og afsætning af forskelligt gods:

              -       i forskellige højder
              -       i forskellige reoltyper
              -       i containere
              -       på lad
              -       samt udføre blokstabling - herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer 

 • At udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om
 • Hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes
 • At anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes
 • At anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere
 • Gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper
 • At aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde

              -       herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om
                      byrden  ligger stabilt, inden der løftes

 • Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at du kan tilegne dig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

Eksamen
Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

 

Varighed
7,0 dage

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Kviknummer:791418TU4759200919
Holdnummer:TU4759200919
Startdato:08/04/2019
Slutdato:16/04/2019
Tilmeldingsfrist:07/04/2019
Fag:
 • Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage, 7 dage, 826 kr.
FKB:Lager, terminal- og logistik
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30-15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:11 personer
Mindste kvotient:6
Samlet kursuspris:826 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg