Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Ufaglærte og faglærte. Uddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005, om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Du har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Du har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:

  • Luftforurening
  • Sundhedsrisici
  • Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse
  • Optisk stråling
  • Personlige værnemidler
  • El sikkerhed
  • Særlige arbejdspladsforanstaltninger

Uddannelsen afsluttes med en teoretisk prøve.

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Svejseforløb for flygtninge del 2
Kviknummer:791418MV445300119
Holdnummer:MV445300119
Startdato:02/01/2019
Slutdato:09/01/2019
Tilmeldingsfrist:06/01/2019
Fag:
  • TIG-svejs-kants uleg plade/rør, 4 dage, 472 kr.
FKB:Svejsning og termisk skæring i metal
Undervisningssted:Mercantec
H.C. Andersens Vej 9
8800 Viborg
Undervisningstidspunkt:07:30-15:00
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:16 personer
Mindste kvotient:15
Samlet kursuspris:472 kr.

H.C. Andersens Vej 9, 8800 Viborg