45818 Almen fødevarehygiejne

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af levnedsmidler/fødevarer til salg.

Mål

Du lærer at:

  • Anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder
  • Anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion
  • Få kendskab til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer, og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer
  • Få et bedre kendskab til de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning
  • Få et bedre kendskab til  gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer
  • Efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer
  • Få et bedre kendskab til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder, samt ved offentliggørelse af kontrolresultater

Varighed 3 dage

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Almen fødevarehygiejne
Kviknummer:791418HR4581800119
Holdnummer:HR4581800119
Startdato:21/01/2019
Slutdato:24/01/2019
Tilmeldingsfrist:17/01/2019
Fag:
  • Almen fødevarehygiejne, 3 dage, 354 kr.
FKB:Mad til grupper med varierede behov for ernæring
Undervisningssted:Mercantec
H.C. Andersens Vej 9
8800 Viborg
Undervisningstidspunkt:08:00-13:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:24 personer
Mindste kvotient:15
Samlet kursuspris:354 kr.

H.C. Andersens Vej 9, 8800 Viborg