45410 Generhvervelse af vådrumscertifikat

Målgruppe

Gulvlæggere,tømrere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for gulvlæggerbranchen. Dette er et recertificeringskursus for de der allerede har et vådrumscertifikat, hvor udløbsdatoen er overskredet.  (Et certifikat skal fornyes hvert 3. år)

Kurset varer i 3 dage, og er sammensat af flere forskellige AMU fag (se nedenstående boks). Kurset afvikles kun som et sammenhængende kursus og afsluttes med en prøve.

45409 - Vådrum - finish og kvalitetssikring af svejsninger

Mål:
Deltagerne kan udføre finish i svejsningerne, så de fremstår glatte og ensartede, samt klargøre opgaven til aflevering. Deltagerne kan udføre kvalitetskontrol og slutkontrol, herunder udføre vakuumtest af alle svejsninger, under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt GVK's (Gulvbranchens Vådrumskontrol) anvisninger og leverandøranvisninger.
   
Varighed:
0,5 dag.

45410 Vådrum - montering af vinyl på gulve

Mål:

Deltagerne kan montere vinyl på gulve i vådrum med forsænkning, herunder hulkehl, ombukning og opskæringer af div. hjørner og samlinger, under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt GVK's (Gulvbranchens Vådrumskontrol) anvisninger og leverandøranvisninger.
   
Varighed:
1,0 dag.

45411 - Vådrum - udførelse af gulvkonstruktioner

Mål:
Deltagerne kan udføre gulvkonstruktioner i vådrum, med undergulv af plademateriale og træbjælkelag, herunder kileopbygning med fald samt placering og montering af afløbsledning og gulvafløb. Arbejdet udføres under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt GVK's (Gulvbranchens Vådrumskontrol) anvisninger og leverandøranvisninger.
   
Varighed:
3,0 dage.

45412 - Vådrum - vurdering af regler for vinylmontering mv

Mål:

Deltagerne kan vurdere og forstå, hvad anvendelsen af de love, anvisninger og branchebestemmelser, der er gældende for konstruktionsopbygning og monteringsopgaver med vinylbelægning i vådrum, betyder for resultatet af det udførte arbejde.Bestemmelserne er beskrevet i Bygningsreglementerne - By og Byg Anvisning 200 og GVK's (Gulvbranchens Vådrumskontrol) Vådrumsfakta.
   
Varighed:
0,5 dag.

 

45413 - Vådrum - valg af materialer til vådrum

Mål:
Deltagerne kan vælge belægninger og bi-materialer til våde rum under hensyntagen til den underliggende konstruktion og under overholdelse af gældende lovkrav, så det lever op til kravene i By og Byg anvisning 200 og til branchens krav formuleret i GVK's (Gulvbranchens Vådrumskontrol) Vådrumsfakta.
   
Varighed:
0,5 dag

45414 - Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbelægning

Mål:

Deltagerne kan selvstændigt udføre svejsninger i GVK-godkendt vinylbelægning, svarende til PrEN 13553:2001 (fuldstændig vandtæthed) og DS/EN 684 (trækstyrke på >8N/mm).Udførelsen af svejsningerne er af en sådan standard, at de opfylder branchens krav til finish og kvalitet.Deltagerne kan selvstændigt foretage en vakuum-test af de færdige svejsninger.
   
Varighed:
0,5 dag.

 

Når du ér tilmeldt, skal du være opmærksom på følgende:

Før kursusstart, skal du udfylde en vådrumsblanket på denne hjemmeside. Blanketten skal udfyldes og indsendes inden kursusstart. Læs omhyggeligt vejledningen dertil. Blanketten skal sendes til gulv@mercantec.dk

Til kurset, skal man medbringe: sikkerhedssko, pasfoto samt arbejdstøj


 

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:3-dags vådrumskursus
Kviknummer:791418GU4541000119
Holdnummer:GU4541000119
Startdato:27/05/2019
Slutdato:29/05/2019
Tilmeldingsfrist:24/05/2019
Fag:
  • Vådrum - vurdering af regler for vinylmontering mv, ½ dag, 59 kr.
  • Vådrum - valg af materialer til vådrum, ½ dag, 59 kr.
  • Vådrum - montering af vinyl på gulve, 1 dag, 118 kr.
  • Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbelægning, ½ dag, 59 kr.
  • Vådrum - finish og kvalitetssikring af svejsninger, ½ dag, 59 kr.
FKB:Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring
Undervisningssted:Byggetek
Håndværkervej 9
8800 Viborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:16 personer
Mindste kvotient:5
Samlet kursuspris:354 kr.

Håndværkervej 9, 8800 Viborg