På vej til maskinfører

Målgruppe
Folk der ikke har erfaring inden for entreprenørbranchen, og som ønsker arbejde i branchen.

Adgangskrav
Du skal have kørekort til enten bil eller traktor.

Er du ledig?
Alle fagene i dette forløb er på den landsdækkende positivliste under erhvervsgruppen Bygge og anlæg. Kontakt skolen for tilmelding samt for at få en tilmeldingsblanket for ledige.

Mål
Du lærer at:

 • Betjene minidumpere og motorbører 
 • Betjene og udføre graveopgaver med minigraver og minilæsser samt anvende ekstraudstyr dertil
 • Foretage daglige og periodiske eftersyn af entreprenørmaskiner
 • Betjene almindeligt komprimeringsmateriel såsom: pladevibrator, vibrationsstamper, fårefodstromle, valsetromler m.m samt at bruge dem til at udføre komprimering korrekt
 • Anvende tegningsmateriale
 • Planlægge udførelsen af et projekt ved brug af målestoksforhold, tegningssignaturer, tegningsnoter og beskrivelser, samt for perspektivtegninger
 • Udføre afmærkning af vej, ved at vælge de rette materialer
 • gennemgang af sikkerhed, lovgivning og vejregler efter de grundlæggende bestemmelser, er meget vigtige
 • Udføre korrekt oplukning, opgravning, vandafledning, tilbagefyldning, komprimering
 • Arbejde med nedlægning af ledninger i forbindelse med etablering af kabel og ledningsarbejde
 • Udføre nivellerings- og afsætningsopgaver med relevante nivelleringsinstrumenter

 

Kurset er et krav fra Vej EU, når man arbejder ved vejen.

 

 Læs mere om hvordan du kan tage maskinføreruddannelsen

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:På vej til Maskinfører
Kviknummer:791418MU4766500219
Holdnummer:MU4766500219
Startdato:12/08/2019
Slutdato:20/09/2019
Tilmeldingsfrist:07/08/2019
Fag:
 • Graveskader - Forebyggelse , 3 dage, 354 kr.
 • Betjening af minigravere og minilæssere, 2 dage, 236 kr.
 • Komprimering med entreprenørmaskiner, 2 dage, 236 kr.
 • Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner, 3 dage, 354 kr.
 • Kabelarbejde - etablering af nyanlæg, 5 dage, 590 kr.
 • Anvendelse af bygge- og anlægstegninger, 3 dage, 354 kr.
 • Vejen som arbejdsplads - Certifikat, 2 dage, 236 kr.
 • Betjening af entreprenørmaskiner, 5 dage, 590 kr.
 • Nivellering, 5 dage, 590 kr.
FKB:Anlægsarbejder
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:7:30 - 15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:16 personer
Mindste kvotient:8
Samlet kursuspris:3.540 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg