EGU forløb modul 2

EGU Paa Ulfborg 007 Nyuddannede Vej Asfaltoerer 08 08 021 

Målgruppe
Dette forløb henvender sig til dig som EGU elev, der er interesseret i at dygtiggøre dig indenfor maskinførerområdet.

Der er 2 forskellige moduler.
Byggetek udbyder 2 moduler af 5 ugers varighed. Modul 1 findes under "Byggetek - EGU forløb" 

Modul 2
Dette modul kaldes "Modul 2"

På begge moduler fokuserer vi på dine personlige, sociale og faglige kvalifikationer. Dette uddannelsesforløb giver dig en vis rutine mht. at arbejde med mindre entreprenørmaskiner. Du opnår ligeledes kendskab til kabelarbejde ved brug af de mindre entreprenørmaskiner.

På dette forløb vil du komme ind omkring etablering og retablering af flisebelægninger, herunder forståelse for de arbejdstegninger, der typisk er, samt hvordan arbejdsmiljøet skal tænkes ind arbejdet på en byggeplads.

Modul 2 består af følgende fag, specificeret ud:

44491 Grundlæggende betjening af rendegraver

44491 Betjening af rendegravere
47572 Betjening af entreprenørmaskiner

Eleverne vil på dette modul blive introduceret til jobbet som maskinfører på en rendegraver. Dette indebærer at de prøver at udføre læsse-, afretnings- og udgravningsopgaver med dertil egnet skovludstyr, herunder kasse- og grøfteprofiler, byggegruber og fundamentsrender udfra tegninger og anvisninger.

De vil prøve at udlægge og planere forskellige typer af sten- og grusmaterialer og blive undervist i at anvende en arbejdscyklus og en grave- og læsseteknik, der er sikkerhedsmæssig og økonomisk optimal. Derudover vil de lære at foretage daglig pasning og vedligeholdelse af en rendegraver samt inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet og herunder have kendskab til forholdsreglerne i forbindelse med fund af forurenet jord.

40185 Etablering af indkørsler i belægningssten og fliser

Etablering af indkørsler i belægningssten og flise

Mål

43718 Kabelarbejde - retablering af belægninger

45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger

Målgruppe:
Alle der ønsker at kunne læse og forstå en tegning til et byggeprojekt.

Indhold:
Her arbejdes der med tegninger, hvor man lærer at tyde, hvor kurver, koter, brønde, ledninger m.m. befinder sig for at opnå den rette tegningsforståelse.

Man arbejder med tegningerne i papirform og kan efter de 3 dage læse og forstå en tegning til et byggeprojekt.

Varighed
3 dage

40439 Arbejdsmiljø sikkerhed og sundhed

Ønsker du som vejleder at få tilsendt den nyeste information omkring forløb for EGU elever på Byggetek. Send da en mail til byggetek@byggetek.dk.

Download vores EGU brochure her

Læs en artikel om "EGU på Ulfborg"

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: