45736 Kabelarbejde - planlægning og samarbejde

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte anlægsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse som kabel- og ledningsarbejder.

Mål
Du lærer at:

  • Medvirke ved opstart af kabel- og ledningsarbejde
  • Deltagel i omfattende projektgennemgang med henblik på, at identificere og planlægge håndteringen af opgavens logistik, tidsplanlægning og rollefordeling
  • Anvende hensigtsmæssige kommunikations- og samarbejdsmetoder, ud fra viden om opgaven, egne og faggruppers arbejdsfunktioner ved opgavens udførelse
  • Løse konflikter og motivere kollegerne, således at der opnås kvalitets- og produktivitetsforøgelse i den samlede udførelse af kabel- og ledningsarbejdet

Varighed
3,0 dage

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: