44501 Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner

Du sættes i stand til i jobbet som maskinfører, at passe og vedligeholde entreprenørmaskiner – med udgangspunkt i rendegravere, dumpere og gummihjulslæssere, således at du lærer at udføre mindre komplicerede reparationer og/eller afgive præcis fejlmelding til reparatør. Du lærer at inddrage sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af omgangen med brændstoffer og smøremidler. 


Målgruppe
Det forventes, at du har minimum et års erfaring som maskinfører inden for entreprenør- eller jordbrugsområdet
eller at du har gennemført uddannelsen ”Brændstoffer og smøremidler til entreprenørmaskiner”, 15 lektioner.

Mål
Du lærer at:

  • Planlægge og udføre alle periodiske eftersyn og vedligeholdelsesopgaver i.h.t. instruktionsbøger på rendegravere, dumpere og gummihjulslæssere inden for maskinførens ansvarområde
  • Foretage fejlsøgning, udføre fejlretning og/eller detaljeret fejlmelding til reparatør på begynderniveau
  • Forklare rendegraveres, dumperes og gummihjulslæsseres opbygning og virkemåde med henblik på at kunne udføre eftersyn og vedligeholdelse på et begyndende niveau
  • Redegøre for korrekt brændstof- og lufttilførsel og forklare, hvordan brændstof- og lufttilførsel påvirker brændstofforbruget og miljøbelastningen

  
Derudover har du forståelse for vigtigheden af at inddrage sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø i arbejdet med pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner. 

De kan:

  • Med egne ord redegøre for sundhedsfarer ved omgang med brændstoffer og smøremidler, herunder hvordan sundhedsfarerne forebygges ved hensigtsmæssig planlægning af arbejdet og brug af personlige værnemidler (handsker, åndedrætsværn m.m.)
  • Arbejde ergonomisk korrekt, herunder understøtte maskinerne og deres aggregater

Varighed
Uddannelsens varighed er 3 dage.Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: