44489g Grundlæggende betjening af mindre entreprenørmaskiner

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller ønsker at få beskæftigelse inden for entreprenørområdet. Du skal være fyldt 18 år, og have kørekort til traktor eller personbil.

4 fag forskellige AMU kurser
Kurset varer i alt i 10 dage og er sammensat af 4 AMU fag med:

47572 Betjening af entreprenørmaskiner

47572 Betjening af entreprenørmaskiner
Faget er multiplan og kan forekomme i forbindelse med flere forskellige kurser indenfor maskinførerområdet. På dette kursus opnår du med dette fag en kapacitet indenfor:

 • Minigravere
 • Minilæssere
 • Minidumpere
 • Motorbører

Mål
Deltagerne kan udføre grundlæggende betjening af entreprenørmaskiner i forbindelse med arbejde som maskinfører indenfor bygge- og anlægsområdet. I den forbindelse kan deltagerne vurdere entreprenørmaskiners anvendelighed til konkrete opgaver samt anvende en arbejdscyklus og en grave- og læsseteknik, der er sikkerhedsmæssigt og økonomisk optimal. Deltagerne kan derudover udføre daglig pasning og vedligeholdelse i henhold til instruktionsbøger samt kan inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet og kan udføre dette i overensstemmelse med gældende lovgivning vedr. entreprenørmateriel og anlægsområdet herunder sikkerheds- og gravereglerne i DS 475.

Varighed
5 dage

44489 Betjening af minidumpere og motorbører

44490 Betjening af minigravere og minilæssere

Deltagerne lærer iforbindelse med "betjening af minigravere og minilæssere" at arbejde med:

 • bygge- og anlægsopgaver, herunder udførelse af normale graveopgaver (fx. ved nedgravning af ledninger i fortove, cykelstier og veje samt ved gravning af støberender og grøfteprofiler).

 • anvende ekstraudstyr som f.eks. brydningsværktøj, fliseløfter, jordbor, kost til minigrave- og minilæssemaskine og anvende en arbejdscyklus og en graveteknik der er sikkerhedsmæssig og økonomisk optimal.

 • daglig og ugentlig pasning og vedligeholdelse i henhold til instruktionsbog,samt inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet

Varighed2 dage

44496 Komprimering med entreprenørmaskiner

Her lærer du at betjene, samt passe og vedligeholde komprimeringsmateriel i forbindelse med udførelse af komprimeringsopgaver indenfor bygge- og anlægsområdet.

Du vil blive undervist i at udvælge og betjene almindeligt forekommende komprimeringsmateriel:

 • pladevibrator
 • vibrationsstamper
 • fårefodstromle
 • valsetromler m.m.)

på en sikker og forsvarlig måde samt kender til vigtigheden af at komprimering udføres korrekt.

Deltagerne kan inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet og kan anvende en arbejdscyklus, der er sikkerhedsmæssig og økonomisk optimal. Deltagerne kan foretage daglig og ugentlig pasning og vedligeholdelse i henhold til instruktionsbog.

Varighed
2 dage

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Grl. Betj. mindre entreprenørmaskiner
Kviknummer:791418MU47572g0419
Holdnummer:MU47572g0419
Startdato:16/09/2019
Slutdato:27/09/2019
Tilmeldingsfrist:13/09/2019
Fag:
 • Betjening af minidumpere og motorbører, 1 dag, 118 kr.
 • Betjening af minigravere og minilæssere, 2 dage, 236 kr.
 • Komprimering med entreprenørmaskiner, 2 dage, 236 kr.
 • Betjening af entreprenørmaskiner, 5 dage, 590 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:7:30 - 15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:16 personer
Mindste kvotient:6
Samlet kursuspris:1.180 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg