44484 Grundlæggende rendegravere

Kurset varer i alt 10 dage, og er sammensat af to nedenstående fag

44491 Betjening af rendegravere

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for entreprenørområdet. Du skal være fyldt 18 år, og have kørekort til traktor eller personbil.
 
Mål
Du lærer at:

 • Varetage jobbet som maskinfører på en rendegraver i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver inden for bygge- og anlægsområdet
 • Udføre læsse-, afretnings- og udgravningsopgaver med dertil egnet skovludstyr, herunder kasse- og grøfteprofiler, byggegruber og fundamentsrender ud fra tegninger og anvisninger
 • Udlægge og planere forskellige typer af sten- og grusmaterialer, og kan anvende en arbejdscyklus og en grave- og læsseteknik, der er sikkerhedsmæssig og økonomisk optimal
 • Foretage daglig pasning og vedligeholdelse af en rendegraver, samt inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet og herunder have kendskab til forholdsreglerne i forbindelse med fund af forurenet jord. 


Varighed
5,0 dage

 

47572 Betjening af entreprenørmaskiner


Faget er multiplan og kan forekomme i forbindelse med flere forskellige kurser indenfor maskinførerområdet. På dette kursus opnår du med dette fag en kapacitet indenfor:

 • Rendegravere

Mål
Du lærer at:

 • Udføre grundlæggende betjening af entreprenørmaskiner i forbindelse med arbejde som maskinfører indenfor bygge- og anlægsområdet
 • Vurdere entreprenørmaskiners anvendelighed til konkrete opgaver, samt anvende en arbejdscyklus og en grave- og læsseteknik, der er sikkerhedsmæssigt og økonomisk optimal
 • Udføre daglig pasning og vedligeholdelse i henhold til instruktionsbøger, samt kan inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet
 • Udføre dette i overensstemmelse med gældende lovgivning vedr. entreprenørmateriel og anlægsområdet herunder sikkerheds- og gravereglerne i DS 475

Varighed
5 dage

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Grundlæggende rendegraver
Kviknummer:791418MU44491g0219
Holdnummer:MU44491g0219
Startdato:20/05/2019
Slutdato:04/06/2019
Tilmeldingsfrist:16/05/2019
Fag:
 • Betjening af rendegravere, 5 dage, 590 kr.
 • Betjening af entreprenørmaskiner, 5 dage, 590 kr.
FKB:Anlægsarbejder
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:7:30 - 15:30
Undervisningsform:
Holdkvotient:10 personer
Mindste kvotient:6
Samlet kursuspris:1.180 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg