43718A Kabelarbejde - retablering og nyanlæg

Kabelarbejde8 Kabelarbejde7

 

Målgruppe 
Faglærte og ufaglærte anlægsarbejdere der har eller søger beskæftigelse som kabel- og ledningsarbejder.

Mål
Du lærer at:

  • Udføre retablering efter ledningsgrave i vej-, sti- og fortovsarealer, således at de stillede kvalitetskrav til opfyldning og belægningens retablering er opfyldt. 
  • Udføre opgaverne med omkringfyldning og retablering med forskellige arbejdsmetoder og materialetyper, afhængig af ledningstypen, så de stillede krav til komprimeringsgraden, målt med isotopmåler, er opfyldt


Varighed
5,0 dage.

Eksamen
Uddannelsesbevis udstedes af skolen til dig, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.    

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: