EGU forløb Maskineførerområdet modul 1

Målgruppe
Dette forløb henvender sig til dig som EGU elev, og som er interesseret i at dygtiggøre dig indenfor maskinførerområdet.

Krav
Det er et krav, at du er i besiddelse af minimum et traktorkørekort.

Byggetek udbyder moduler af 5 ugers varighed. På disse moduler fokuserer vi på dine personlige, sociale og faglige kvalifikationer

Mål

Du lærer at:

 • Få et indgående kendskab til at arbejde med og på mindre entreprenørmaskiner
 • "Passe” maskinerne, og særligt i forhold til nedlæggelse af diverse kabler og forsyningsledninger
 • Få et godt  kendskab til de særlige regler, der skal overholdes, når man arbejder på og ved offentlig vej

 

Eksamen
Hvert fag/kursus afsluttes med en prøve. Kursusbevis opnåes kun hvis prøven beståes.

Kurset indeholder:

Maskinerne

44490 Betjening af minigravere og minilæssere, 44489 Betjening af minidumpere og motorbører, 47572 Betjening af entreprenørmaskiner
Eleverne vil på dette skoleophold starte med at blive introduceret til de mindre entreprenørmaskiner. I et par dage vil man gennemgå de forskellige graveopgaver der er, når man bruger en minigraver eller minilæsser. (f.eks. ved nedgravning af ledninger i fortove, cykelstier og veje samt ved gravning af støberender og grøfteprofiler). Eleverne vil også blive introduceret til de anvendelsesmuligheder, der er for de forskellige former for ekstraudstyr: brydningsværktøj, fliseløfter, jordbor, koste. Ved at bruge en dag på minidumpere og motorbører lærer eleven at udføre læssearbejde og transport af materialer indenfor bygge- og anlægsområdet på en sikkerhedsmæssig og økonomisk optimal måde. Inddragelse af kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø er en naturlig del af arbejdet og gør at eleven herefter kan føre mindre entreprenørmaskiner - samt foretage daglig og ugentlig pasning og vedligeholdelse i henhold til instruktionsbøger og anvisninger. Der vil være praktiske øvelser, der sikrer at eleven kan vurdere de forskellige typer entreprenørmaskiners anvendelighed til konkrete opgaver og anvende en arbejdscyklus og en grave- og læsseteknik, der er sikkerhedsmæssig og økonomisk optimal.

Komprimering

44496 Komprimering
Eleverne vil komme til at kende til vigtigheden af at komprimering udføres korrekt.For at vi sikrer at eleverne kan betjene, samt passe og vedligeholde komprimeringsmateriel i forbindelse med udførelse af komprimeringsopgaver - vil der blive sørget for at eleverne lærer at udvælge og betjene det rette komprimeringsmateriel (f.eks. pladevibrator, vibrationsstamper, fårefodstromle, valsetromler m.m.).

Vejen som arbejdsplads

Kabelarbejde - etablering af nyanlæg

Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner

Håndtering af brændstoffer & smøremidler til entrepr. maskiner

Graveskader - Forebyggelse

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:EGU Modul 1 Maskinfører
Kviknummer:791418MU4757200219
Holdnummer:MU4757200219
Startdato:20/05/2019
Slutdato:27/06/2019
Tilmeldingsfrist:18/05/2019
Fag:
 • Graveskader - Forebyggelse , 3 dage, 354 kr.
 • Betjening af minidumpere og motorbører, 1 dag, 118 kr.
 • Betjening af minigravere og minilæssere, 2 dage, 236 kr.
 • Komprimering med entreprenørmaskiner, 2 dage, 236 kr.
 • Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner, 3 dage, 354 kr.
 • Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask, 2 dage, 236 kr.
 • Kabelarbejde - etablering af nyanlæg, 5 dage, 590 kr.
 • Vejen som arbejdsplads - Certifikat, 2 dage, 236 kr.
 • Betjening af entreprenørmaskiner, 5 dage, 590 kr.
FKB:Anlægsarbejder
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30-15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:16 personer
Mindste kvotient:8
Samlet kursuspris:2.950 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg