40562 Graveskader - Forebyggelse

Målgruppe
Bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.
  
Mål
Du lærer at:

  • Indhente nødvendige oplysninger om kabel- og ledningsføringer i jorden og lokalisere alle former for forsynings-/afløbsledninger, dels ud fra tegninger udarbejdet af ledningsejere, dels ved brug af kabelsøgningsudstyr, prøvegravning og verifikation via dæksler, skabe mv. 
  • Medvirke til forebyggelse af graveskader gennem viden om afmærkning i og over jorden, samt kan vurdere og anvende visuelle indikatorer på arbejdsstedet
  • Udføre gravearbejde uden at beskadige det eksisterende ledningsnet
  • Udføre arbejdet i henhold til norm for etablering af ledningsanlæg i jord, sikkerhedsregler og særlige forhold for de forskellige forsyninger og ledningstyper
  • Afmærke såvel gamle som nye ledninger, at beskytte og understøtte disse, samt foretage korrekt tilfyldning omkring forskellige forsyninger og ledningstyper jf. gældende standarder
  • Handle korrekt, så ulykker undgås, og skaden begrænses i tilfælde af graveskader


Varighed
3,0 dage

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: