40562 Graveskader - Forebyggelse

Målgruppe
Bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.
  
Mål
Du lærer at:

  • Indhente nødvendige oplysninger om kabel- og ledningsføringer i jorden og lokalisere alle former for forsynings-/afløbsledninger, dels ud fra tegninger udarbejdet af ledningsejere, dels ved brug af kabelsøgningsudstyr, prøvegravning og verifikation via dæksler, skabe mv. 
  • Medvirke til forebyggelse af graveskader gennem viden om afmærkning i og over jorden, samt kan vurdere og anvende visuelle indikatorer på arbejdsstedet
  • Udføre gravearbejde uden at beskadige det eksisterende ledningsnet
  • Udføre arbejdet i henhold til norm for etablering af ledningsanlæg i jord, sikkerhedsregler og særlige forhold for de forskellige forsyninger og ledningstyper
  • Afmærke såvel gamle som nye ledninger, at beskytte og understøtte disse, samt foretage korrekt tilfyldning omkring forskellige forsyninger og ledningstyper jf. gældende standarder
  • Handle korrekt, så ulykker undgås, og skaden begrænses i tilfælde af graveskader


Varighed
3,0 dage

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Graveskader - Forebyggelse
Kviknummer:791418MU4056200219
Holdnummer:MU4056200219
Startdato:18/03/2019
Slutdato:20/03/2019
Tilmeldingsfrist:01/02/2019
Fag:
  • Graveskader - Forebyggelse , 3 dage, 354 kr.
FKB:Anlægsarbejder
Undervisningssted:Ekstern afholdelse
M. P. Kofoedsvej 10
9800 Hjørring
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:20 personer
Mindste kvotient:1
Samlet kursuspris:354 kr.

M. P. Kofoedsvej 10, 9800 Hjørring