47115 Håndtering af uheld og ulykker

Mål

Du lærer at:

  • Tage ansvar for sikkerhedsmæssig korrekt håndtering af uheld og ulykker, når de opstår ud fra viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsforløb
  • Iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab
  • Stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer
  • Bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
  • Supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv., når et internt uhelds-/ulykkesberedskab har taget over
  • Deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen

Varighed

3 dage.

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: