48170 Hånd- og rygsprøjtecertifikat

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget med udbringning af plantebeskyttelsesmidler med hånd- og rygsprøjte og tilsvarende udstyr og som i henhold til gældende lovgivning ønsker at opnå S2 autorisation til køb samt anvendelse plantebeskyttelsesmidler med hånd- og rygsprøjte med et tankvolumen på maksimalt 25 liter. Kurset henvender sig dermed ikke til personer, der allerede har erhvervet sprøjtecertifikat og evt. efterfølgende opfølgningskursus til et sådant, idet sådanne personer på den baggrund kan erhverve en S1 autorisation, som giver samme rettigheder som en S2 autorisation.

Hvis man UDELUKKENDE bruger ryg-/håndsprøjter med under 25 l tankvolumen, kan man nøjes med dette certifikat (48170 Hånd- og rygsprøjtecertifikat. 2 dage incl. prøveaflæggelse).

 Indhold

På kurset beskæftiger vi os udelukkende med forhold omkring sprøjtning med hånd- og rygspøjter, og med de midler og skadevoldere, der er de mest gængse inden for anlægsgartnerfaget.

Der arbejdes med praktiske sprøjteøvelser og med doseringsberegninger i forhold til den faktiske sprøjteydelse, således at man kan opnå optimal virkning med mindst mulig risiko for omgivelserne.

Der redegøres kort for nogle skadevolderes livscykklus og nogle sprøjtemidlers virkemekanismer med henblik på, at kunne vælge det rigtige sprøjtetidspunkt.

Og der redegøres kort om lovgivning og regler omkring brugen af rygsprøjter, herunder fareklasser, brug af værnemidler, udarbejdelse af arbejdspladsbrugsvejledninger og journalføring.

Kurset afsluttes med en prøve.
Efter bestået prøve, kan du søge Miljøstyrelsen om autorisation til indkøb, opbevaring og anvendelse af bekæmpelsesmidler med hånd- og rygsprøjter (S2 autorisation).

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Kviknummer:791418JU4817000419
Holdnummer:JU4817000419
Startdato:21/05/2019
Slutdato:22/05/2019
Tilmeldingsfrist:20/05/2019
Fag:
  • Hånd- og rygsprøjtecertifikat, 2 dage, 236 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30 - 15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:25 personer
Mindste kvotient:10
Samlet kursuspris:236 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg