48170 Hånd- og rygsprøjtecertifikat

På kurset beskæftiger vi os udelukkende med forhold omkring sprøjtning med hånd- og rygspøjter, og med de midler og skadevoldere, der er de mest gængse inden for anlægsgartnerfaget.

Der arbejdes med praktiske sprøjteøvelser og med doseringsberegninger i forhold til den faktiske sprøjteydelse, således at man kan opnå optimal virkning med mindst mulig risiko for omgivelserne.

Der redegøres kort for nogle skadevolderes livscykklus og nogle sprøjtemidlers virkemekanismer med henblik på, at kunne vælge det rigtige sprøjtetidspunkt.

Og der redegøres kort om lovgivning og regler omkring brugen af rygsprøjter, herunder fareklasser, brug af værnemidler, udarbejdelse af arbejdspladsbrugsvejledninger og journalføring.

Kurset afsluttes med en prøve.
Efter bestået prøve, kan du søge Miljøstyrelsen om autorisation til indkøb, opbevaring og anvendelse af bekæmpelsesmidler med hånd- og rygsprøjter (S2 autorisation).

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: