48142 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner

Målgruppe

Dette er ikke et kursus for personer, der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler. Her skal et kursus målrettet denne branche erhverves.

Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt til personer, der arbejder indenfor:

 • gartneri
 • landbrug
 • anlægsgartneri
 • greenkeeping,

idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene.

Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. 

Mål

Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelse i:

 • anlægsgartneriet og golfbanepleje (greenkeeping) under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM)
 • vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultater

Deltageren får kendskab til

 • nye plantebeskyttelsesmidler
 • ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler
 • regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet.

Deltageren får ajourført viden om:

behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i anlægsgartneriet/golfbanepleje

 • IPM
 • ny teknologi til udbringning af plantebeskyttelsesmidler
 • dysevalg
 • sprøjteteknik.

Uddannelsen opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.

Varighed
1,0 dage

 

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus
Kviknummer:791418JU4814200219
Holdnummer:JU4814200219
Startdato:23/05/2019
Slutdato:23/05/2019
Tilmeldingsfrist:22/05/2019
Fag:
 • Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner, 1 dag, 108 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30 - 15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:25 personer
Mindste kvotient:10
Samlet kursuspris:108 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg