Etablering og pleje af kirkegårdens anlæg

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Formål

Deltageren kan planlægge og udføre almindelige forekommende opgaver i forbindelse med etablering og pleje af anlæg på kirkegårde ved hjælp af de mest almindelige forekommende værktøjer og maskiner. Deltageren kan udarbejde forslag, herunder skitsere oplæg til udførelse af ændringer i bestående anlæg med gravsteder, samt gøre brug af en enkel plejeplan for et kirkegårdsområde.

Indhold

Deltageren kan planlægge og udføre almindelige forekommende opgaver i forbindelse med etablering og pleje af anlæg på kirkegårde ved hjælp af de mest almindelige forekommende værktøjer og maskiner. Deltageren kan udarbejde forslag, herunder skitsere oplæg til udførelse af ændringer i bestående anlæg med gravsteder. Deltageren kan beskrive og gøre brug af en enkel plejeplan for et kirkegårdsområde.


Kursus indhold
Det forventes på dette kursus at deltagerne på forhånd har en grundlæggende viden om plantevækst og anlægsgartnerfaget eller arbejdet på en kirkegård, og det er en fordel, hvis man på forhånd har gennemgået kurserne ”Basiskursus for anlægsgartneri (tidligere Etablering af fliser og planter”) samt ”Planteliv, økologi og miljø”.

På kurset etableres og forandres ”gravsteder” under forskellige forhold, hvor der tages højde for det fremtidige pasningsbehov, og der udføres forskellige kirkegårdsrelaterede plejeopgaver.
Der arbejdes med kvalitetskrav til pyntegrønt, og der laves grandækningsopgaver på forskellige typer gravsteder.

Varighed
3 uger

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg
Kviknummer:791418JU4788200217
Holdnummer:JU4788200217
Startdato:04/12/2017
Slutdato:22/12/2017
Tilmeldingsfrist:02/12/2017
Fag:
  • Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje, 15 dage, 1620 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:20 personer
Mindste kvotient:8
Samlet kursuspris:1.620 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg