47817 Grandækning på kirkegårdsanlæg

Målgruppe 

Uddannelsen henvender sig til personer der er beskæftigede indenfor kirkegårdsområdet.

Mål
Deltagerne kan selvstændigt modtage og  kvalitets-kontrollere gran og pyntegrønt, samt udvælge materialer til den enkelte pyntningsopgave. Deltageren kan selvstændigt udføre grandækning og pyntning af forskellige gravstedstyper.

Fagligt indhold
I uddannelsen arbejder deltagerne med kendskab til og kvalitetskontrol af flere slags pyntegrønt til anvendelse på kirkegårdsanlæg.
Der udføres forskellige dæknings- og udsmykningsopgaver med forskellige materialer.

Varighed
2 dage

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse, eller deltagere, som ikke har været beskæftiget inden for deres tidligere uddannelsesområde i de seneste 5 år), ydes der VEU godtgørelse efter gældende regler (op til dagpengesatsen pr dag).
Der er under visse forudsætninger mulighed for gratis indkvartering på skolen.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: