47803 Grundlæggende anlægsteknik

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerfaget eller som kirkegårdsgravere, ejendomsfunktionærer, kommunale vej- og parkmedarbejdere m.m., og som har en grundlæggende viden om en række arbejdsprocesser inden for faget.

Mål
Du lærer at:

  • Planlægge, udføre og kvalitetsbedømme anlægsopgaver lagt/opført i betonvarer, hvori der indgår belægninger, trapper og mure i lige linier i henhold til de til enhver tid gældende normer for det pågældende arbejde
  • Være medvirkende til, at skabe et godt arbejdsmiljø

Kursus indhold
Det forventes ved starten på dette kursus, at du har en grundlæggende viden om fagets arbejdsmetoder, samt et vist kendskab til fagets normer.
Der arbejdes på kurset videre med forståelse af fagets normer på det grå område og med kvalitetskontrol, og der arbejdes med nivellering og afsætning.
Der planlægges, tegnes og etableres et lille haveanlæg uden planter indeholdende flere typer belægninger i betonsten med kantsten, en lige støttemur i betonmaterialer og en ligeløbstrappe i betonmaterialer.

Varighed
3 uger

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (dig, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse, eller dig, som ikke har været beskæftiget inden for deres tidligere uddannelsesområde i de seneste 5 år), ydes der VEU godtgørelse efter gældende regler (op til dagpengesatsen pr dag).
Der er under visse forudsætninger mulighed for gratis indkvartering på skolen.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

 

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Grundlæggende anlægsteknik
Kviknummer:791418JU4780300119
Holdnummer:JU4780300119
Startdato:02/12/2019
Slutdato:20/12/2019
Tilmeldingsfrist:30/11/2019
Fag:
  • Grundlæggende anlægsteknik, 15 dage, 1770 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30 - 15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:12 personer
Mindste kvotient:8
Samlet kursuspris:1.770 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg