47735 Design af gravsteder

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Mål

Du lærer at:

  • Designe og etablere forskellige forslag til indretning af gravsteder med varierende udformning og beplantning ud fra brugerønsker
  • Begrunde de valgte forslag, redegøre for fordele og eventuelle ulemper ved de valgte designforslag, samt gøre brug af gældende standarder for optegning af gravsteder

Varighed

5,0 dage


Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (dig, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse, eller dig, som ikke har været beskæftiget inden for deres tidligere uddannelsesområde i de seneste 5 år), ydes der VEU godtgørelse efter gældende regler (op til dagpengesatsen pr dag).
Der er under visse forudsætninger mulighed for gratis indkvartering på skolen.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: