47735 Design af gravsteder

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Mål

Deltagerne kan bl.a. ud fra brugerønsker designe og etablere forskellige forslag til indretning af gravsteder med varierende udformning og beplantning. Deltageren kan begrunde de valgte forslag, redegøre for fordele og eventuelle ulemper ved de valgte designforslag samt gøre brug af gældende standarder for optegning af gravsteder.

Varighed

5,0 dage


Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse, eller deltagere, som ikke har været beskæftiget inden for deres tidligere uddannelsesområde i de seneste 5 år), ydes der VEU godtgørelse efter gældende regler (op til dagpengesatsen pr dag).
Der er under visse forudsætninger mulighed for gratis indkvartering på skolen.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Design og etablering af gravsteder
Kviknummer:791418JU4773500117
Holdnummer:JU4773500117
Startdato:03/04/2017
Slutdato:07/04/2017
Tilmeldingsfrist:02/04/2017
Fag:
  • Design og etablering af gravsteder, 5 dage, 540 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:18 personer
Mindste kvotient:8
Samlet kursuspris:540 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg