46661 Ukrudtbekæmpelse uden kemi

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Mål
Du lærer at:

  • Udføre og vælge ukrudtbekæmpelsesmetode og plejeløsninger uden brug af kemi
  • Udføre ukrudtsforebyggende løsninger, ud fra identifikation af forskellige ukrudtsplanters vokse- og formeringsmåde, herunder ukrudtsbestand og type
  • Skelne mellem hhv. let- og sværtbekæmpeligt ukrudt
  • Fastlægge hyppighed for arbejdets udførsel i forhold til problemløsning og forebyggelse for arealtyperne: Beplantninger, græs samt belægninger

Varighed
5,0 dage.

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (dig, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse, eller dig, som ikke har været beskæftiget inden for deres tidligere uddannelsesområde i de seneste 5 år), ydes der VEU godtgørelse efter gældende regler (op til dagpengesatsen pr dag).
Der er under visse forudsætninger mulighed for gratis indkvartering på skolen.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Ukrudtbekæmpelse uden kemi
Kviknummer:791418JU4666100119
Holdnummer:JU4666100119
Startdato:27/05/2019
Slutdato:04/06/2019
Tilmeldingsfrist:26/05/2019
Fag:
  • Ukrudtbekæmpelse uden kemi, 5 dage, 590 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30 - 15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:20 personer
Mindste kvotient:10
Samlet kursuspris:590 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg