Planteliv økologi og miljø

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerfaget eller som kirkegårdsgravere, ejendomsfunktionærer, kommunale vej- og parkmedarbejdere, planteskolemedarbejdere m.m., og som har en grundlæggende viden om en række arbejdsprocesser inden for faget. 

Mål
Du lærer at:

  • Indsamle og bearbejde forskellige faglige informationer med henblik på, at opnå et grundlæggende kendskab til planternes opbygning, livsfunktioner, vækst og udvikling samt til planternes afhængighed af jordbunds- og gødningsforhold
  • Være opmærksom på de for planterne nødvendige og mest almindelige stoffers kredsløb i naturen 
  • Kunne medvirke ved hensigtsmæssig dyrkning og pasning og arbejde med planter inden for gartnerområdet i videste forstand

Kursus indhold    
På kurset arbejdes der med grundlaget for plantedyrkning, og der arbejdes med de forskellige plantetypers opbygning. Der arbejdes med jordbundsforhold og foretages jordbundsanalyser, ligesom der arbejdes med forskellige gødningstypers virkemåde og indflydelse på det omgivende miljø. Gennemførelsen af dette kursus giver en bedre forståelse for emnerne på de øvrige kurser inden for det grønne fagområde.

Varighed
3 uger

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (dig, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse, eller dig, som ikke har været beskæftiget inden for deres tidligere uddannelsesområde i de seneste 5 år), ydes der VEU godtgørelse efter gældende regler (op til dagpengesatsen pr dag).
Der er under visse forudsætninger mulighed for gratis indkvartering på skolen.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Planteliv, økologi og miljølære
Kviknummer:791418JU4572800118
Holdnummer:JU4572800118
Startdato:05/02/2018
Slutdato:23/02/2018
Tilmeldingsfrist:02/02/2018
Fag:
  • Planteliv, økologi og miljølære, 15 dage, 1620 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:20 personer
Mindste kvotient:10
Samlet kursuspris:1.620 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg