Anvendelse af stauder i grønne anlæg

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner- og kirkegårdsområdet i videste forstand.

Mål
Deltageren kan identificere, beskrive og gruppere forskellige typer af bunddækkestauder, store prydstauder, vildstauder, bregner og prydgræsser.
Deltageren kan udarbejde et forslag til et mindre grønt anlæg med hovedvægten lagt på anvendelse af stauder, som vigtige elementer under hensyntagen til vækstbetingelser, jordbunds- og plejeforhold, struktur og farver samt indarbejde eksempler på staudebede med uafbrudte blomstringsforløb.

Fagligt indhold
I uddannelsen arbejder deltageren med planlægning af grønne anlæg, hvor der indgår og anvendes forskellige typer af stauder som vigtige elementer. I arbejdet indgår kendskab til stauders forskellighed, vækstmåder, blomstringstider og farver. Der arbejdes med vækstbetingelser og jordens betydning for etablering og pleje af stauder i grønne anlæg.

Varighed
5,0 dage.

 

 

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Anvendelse af stauder i grønne anlæg
Kviknummer:791418JU4461500117
Holdnummer:JU4461500117
Startdato:14/08/2017
Slutdato:18/08/2017
Tilmeldingsfrist:11/08/2017
Fag:
  • Anvendelse af stauder i grønne anlæg, 5 dage, 540 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:20 personer
Mindste kvotient:10
Samlet kursuspris:540 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg