44615 Anvendelse af stauder i grønne anlæg

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner- og kirkegårdsområdet i videste forstand.

Mål
Du lærer at:

  • Identificere, beskrive og gruppere forskellige typer af bunddækkestauder, store prydstauder, vildstauder, bregner og prydgræsser
  • Udarbejde et forslag til et mindre grønt anlæg med hovedvægten lagt på anvendelse af stauder, som vigtige elementer under hensyntagen til vækstbetingelser, jordbunds- og plejeforhold, struktur og farver
  • Indarbejde eksempler på staudebede med uafbrudte blomstringsforløb

Fagligt indhold
I uddannelsen arbejder du med planlægning af grønne anlæg, hvor der indgår og anvendes forskellige typer af stauder som vigtige elementer. I arbejdet indgår kendskab til stauders forskellighed, vækstmåder, blomstringstider og farver. Der arbejdes med vækstbetingelser og jordens betydning for etablering og pleje af stauder i grønne anlæg.

Varighed
5,0 dage.

 

 

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Anvendelse af stauder i grønne anlæg
Kviknummer:791418JU4461500119
Holdnummer:JU4461500119
Startdato:12/08/2019
Slutdato:16/08/2019
Tilmeldingsfrist:09/08/2019
Fag:
  • Anvendelse af stauder i grønne anlæg, 5 dage, 590 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30 - 15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:20 personer
Mindste kvotient:10
Samlet kursuspris:590 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg