Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer indenfor anlægsgartner- og planteskoleområdet.
  
Mål
Deltageren kan foretage registrering og opmåling af et eksisterende mindre anlæg, der indeholder både befæstede arealer og planter, og på denne baggrund udarbejde forskellige typer af plan- og snittegninger ved hjælp af tegningsmaterialer samt efter gældende regler på området, herunder fortolke og anvende tegninger i forbindelse med udførelsen af det praktiske arbejde.

Varighed
5 dage
  
Fagligt indhold

  • Registrering af mindre anlæg
  • Opmåling af eksisterende mindre anlæg
  • Udarbejdelse af forskellige plan- og snittegninger
  • Fortolkning og anvendelse af tegninger i det praktiske arbejde


Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler. Såfremt du bor mere end 60 km fra kursusstedet kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg
Kviknummer:791418JU4427300217
Holdnummer:JU4427300217
Startdato:11/12/2017
Slutdato:15/12/2017
Tilmeldingsfrist:08/12/2017
Fag:
  • Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg, 5 dage, 540 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:20 personer
Mindste kvotient:10
Samlet kursuspris:540 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg