42844 Pleje af grønne områder

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerfaget, kirkegårdsgravere, ejendomsfunktionærer, kommunale vej- og parkmedarbejdere m.m.  

Mål
Du lærer at:

  • Foretage almindelige forekommende pleje- og vedligeholdelsesopgaver inden for vækstperioden i vel definerede grønne anlæg indeholdende bede, græs, belægninger og udstyr, under hensyntagen til anlæggets idé og formål og i henhold til gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige regler


Kursus indhold
På kurset redegøres kortfattet for planters livsprocesser, ligesom der kort redegøres for jordbunds- og gødningsforhold. Der arbejdes med plantekendskab for planter der ofte anvendes ved store mindre vedligeholdelseskrævende beplantninger.

Der arbejdes med principper for plejeplaner, og der udføres arbejde i forhold til en plejeplan. Der arbejdes med græsvedligeholdelse og der øves forskellige reparationsopgaver på f.eks. flisebelægninger.

Varighed
2 uger

Tilskud
Såfremt, du er indenfor målgruppen (dig, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse, eller dig, som ikke har været beskæftiget inden for deres tidligere uddannelsesområde i de seneste 5 år), ydes der VEU godtgørelse efter gældende regler (op til dagpengesatsen pr dag). Der er under visse forudsætninger mulighed for gratis indkvartering på skolen.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.


Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: