Træer og buske om sommeren

42395 Træer og buske om sommeren, plantekendskab og plejeprogrammer

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerfaget eller som planteskolemedarbejdere m.m., og som har en god viden om en planters vækstforhold.

Mål
Du lærer at:

  • Identificere almindelige forekommende planter i sommertilstand
  • Genkende planternes habitus og karakteristiske vækstform med henblik på at vælge, rådgive og vejlede i beplantningsforhold bl.a. under hensyntagen til planternes krav til vækstvilkår og forholdene i øvrigt
  • Udarbejde og anvende plejeprogrammer for grønne områder, herunder udføre plejearbejde i vækstperioden i beplantninger fra 2 – 10 år efter etableringsfasen, samt foretage plantning af enkelte større træer i befæstede arealer   


Kursus indhold
Det forventes ved starten af dette kursus, at du har god forståelse for planternes livsbetingelser. Der arbejdes på kurset intensivt med plantekendskab, og der fokuseres bl.a. på planternes pasningsbehov og anvendelse. Der diskuteres forskellige plejeplansprincipper, og der udarbejdes langsigtede plejeplaner for et større grønt område.

Varighed
3 uger

Tilskud
Såfremt, du er indenfor målgruppen (dig, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse, eller dig, som ikke har været beskæftiget inden for deres tidligere uddannelsesområde i de seneste 5 år), ydes der VEU godtgørelse efter gældende regler (op til dagpengesatsen pr dag).
Der er under visse forudsætninger mulighed for gratis indkvartering på skolen.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Træer og buske om sommeren
Kviknummer:791418JU4239500119
Holdnummer:JU4239500119
Startdato:11/06/2019
Slutdato:01/07/2019
Tilmeldingsfrist:08/06/2019
Fag:
  • Træer og buske om sommeren, 15 dage, 1620 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30 - 15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:20 personer
Mindste kvotient:10
Samlet kursuspris:1.620 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg