Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerfaget, planteskoledrift, kirkegårdsgravere, ejendomsfunktionærer, kommunale vej- og parkmedarbejdere m.m., der bruger bekæmpelsesmidler som et led i deres arbejde.

Mål
Deltagerne kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til miljø og sikkerhed, samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver.

Deltagerne kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler.

 Kurset indeholder.

 • Valg af dysetype- og tryk
 • Gennemgang af alle former for pesticider.
 • Fremføringshastigheder
 • Beregning af væskemængde
 • Dosering og udførelse af kalibrering af sprøjten.
 • Kemikaliekendskab, sprøjtekendskab, miljøpåvirkninger, arbejdsmiljø, bekæmpelsesmidler, lovgivning
 • Planteværn herunder IPM
 • Identifikation af sygdomme, ukrudt og skadevoldere samt for kulturplanter
 • Praktisk sprøjtekendskab
 • Bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet
 • Løsning af forskellige nærmere givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister.

Certifikatet er gyldigt i 4 år og kan recertificeres på 1 dag (også efter udløb). Læs mere her

Varighed
2 uger

Tilskud
Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: