Målgruppe
Kurset henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerområdet, og som har erfaring fra og grundig viden om en række arbejdsprocesser inden for faget.     
      
Mål
Deltagerne kan, planlægge, udføre og kvalitetsbedømme anlægsgartneropgaver der lægges/opføres i overvejende natursten og træ, hvori der indgår belægning i buede mønstre, mure, spejlbassiner og glidevand, pergola, hegn og trapper i henhold til de til enhver gældende normer for det pågældende arbejde samt under hensyntagen til kvalitetsstyring og et godt arbejdsmiljø.

Kursus indhold
Det forventes ved starten på dette kursus, at deltagerne selvstændigt kan udføre relevante tegnings- og beregningsforarbejder, samt at de selvstændigt kan være med til at løse faglige problemstillinger.

Der planlægges, tegnes og etableres et lille, men fagligt meget krævende haveanlæg uden planter indeholdende belægninger i chaussésten i påfuglemønster, brudstensfliser og pigsten, en støttemur i kampesten, en trappe i granitsten eller kampesten, et hegn eller en pergola og et vandbassin.
Deltagerne kan efter kurset rådgive andre om faglige problemstillinger.

Varighed
3 uger

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse, eller deltagere, som ikke har været beskæftiget inden for deres tidligere uddannelsesområde i de seneste 5 år), ydes der VEU godtgørelse efter gældende regler (op til dagpengesatsen pr dag).
Der er under visse forudsætninger mulighed for gratis indkvartering på skolen.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

 

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: