I uddannelsen arbejder deltagerne med at indsamle, måle og beskrive forslag til ændringer i bestående eller nye grønne anlæg med henblik på at fremme de biologiske forhold i området til gavn for plante- og dyrelivet.


Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartnerområdet.


Mål
Deltageren kan indsamle, måle og beskrive forslag til konstruktive ændringer i bestående eller nye grønne anlæg eller områder med henblik på at fremme miljøet og de biologiske forhold i området til gavn for plante- og dyrelivet set under realistiske forhold.


Varighed

5,0 dage.


Eksamen
Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.


 

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: