42316 Plantevækst og etablering af grønne anlæg

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerfaget eller som kirkegårdsgravere, ejendomsfunktionærer, kommunale vej- og parkmedarbejdere, planteskolemedarbejdere m.m., og som har en grundlæggende viden om en række arbejdsprocesser inden for faget.

Mål
Du lærer at:

  • Skitsere, planlægge og udføre anlæggelsen af et grønt område, hvori der indgår prydplanter og græsplæne ved hjælp af de nødvendige værktøjer og redskaber, samt maskiner til bearbejdning af muldoverflade
  • Redegøre for den valgte løsning overfor brugerne af anlægget i hovedtræk, samt give vejledning i pleje af området fra udførelsen og 2 år frem


Kursus indhold
Det forventes ved starten på dette kursus, at man har en vis forståelse for fagets normer, samt for arbejdsprocesserne inden for faget samt for planters vækstforhold. På kurset arbejdes med plantekendskab, især med henblik på planternes anvendelse i anlæg med forskellige formål.

Der arbejdes med forståelse af fagets normer inden for det grønne område og med kvalitetskontrol, samt med plejeplaner. Der projekteres og anlægges et større grønt område med planter og græs med brug af relevante maskiner.

Varighed
3 uger

Tilskud
Såfremt, du er indenfor målgruppen (dig, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse, eller dig, som ikke har været beskæftiget inden for deres tidligere uddannelsesområde i de seneste 5 år), ydes der VEU godtgørelse efter gældende regler (op til dagpengesatsen pr dag).
Der er under visse forudsætninger mulighed for gratis indkvartering på skolen.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: