42309 Betjening og vedligeholdelse af større gartnerimaskiner

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerfaget, kirkegårdsgravere, ejendomsfunktionærer, kommunale vej- og parkmedarbejdere m.m., hvor der anvendes mindre til faget hørende maskiner.

Mål
Du lærer at:

  • Foretage eftersyn, almindelig vedligeholdelse og udføre mindre reparationer af større gartnermaskiner og det tilhørende udstyr, ved hjælp af instruktionsmateriale


Kursus indhold
Du forventes ved starten af dette kursus, at have en vis erfaring i brugen af forskellige maskiner. Der arbejdes på kurset med den daglige vedligeholdelse og mindre reparationsopgaver på større gartnerimaskiner (traktormonterede eller større selvkørende), ligesom maskinerne anvendes til praktiske opgaver. Der opfordres til at man arbejder på medbragte maskiner, gerne fra arbejdspladsen.

Varighed
2 uger

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: