Betjening og vedligeholdelse af større gartnerimaskiner

Betjening og vedligeholdelse af større gartnerimaskiner

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerfaget, kirkegårdsgravere, ejendomsfunktionærer, kommunale vej- og parkmedarbejdere m.m., hvor der anvendes mindre til faget hørende maskiner.

Mål
Deltagerne kan ved hjælp af instruktionsmateriale foretage eftersyn, almindelig vedligeholdelse og udføre mindre reparationer af større gartnermaskiner og det tilhørende udstyr.

Kursus indhold
Deltagerne forventes ved starten af dette kursus at have en vis erfaring i brugen af forskellige maskiner. Der arbejdes på kurset med den daglige vedligeholdelse og mindre reparationsopgaver på større gartnerimaskiner (traktormonterede eller større selvkørende), ligesom maskinerne anvendes til praktiske opgaver. Der opfordres til at man arbejder på medbragte maskiner, gerne fra arbejdspladsen.

Varighed
2 uger

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse, eller deltagere, som ikke har været beskæftiget inden for deres tidligere uddannelsesområde i de seneste 5 år), ydes der VEU godtgørelse efter gældende regler (op til dagpengesatsen pr dag).
Der er under visse forudsætninger mulighed for gratis indkvartering på skolen.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner
Kviknummer:791418JU4230900117
Holdnummer:JU4230900117
Startdato:06/03/2017
Slutdato:17/03/2017
Tilmeldingsfrist:06/03/2017
Fag:
  • Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner, 10 dage, 1080 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:25
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:14 personer
Mindste kvotient:8
Samlet kursuspris:1.080 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg