Anlæg i betonsten, buede linier

Målgruppe  

Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for det anlægsgartnerområdet, og som har erfaring fra og viden om en række arbejdsprocesser inden for faget.

Mål
Deltagerne kan planlægge, udføre og kvalitetsbedømme anlægsgartneropgaver, herunder også konstruere geometriske figurer samt bruge dem i praksis i anlæg, der lægges/opføres i betonvarer, træ, klinker og natursten, hvori der indgår belægninger, trapper og mure i buede linier i henhold til de til enhver tid gældende normer for det pågældende arbejde samt under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø.

Kursus indhold
Det forventes ved starten på dette kursus, at deltagerne har godt kendskab til fagets normer samt en vis praktisk erfaring med faget.
På kurset arbejdes i teori og praksis med afsætning af forskellige geometriske former ved hjælp af forskelligt udstyr og metoder.

Der planlægges, tegnes og etableres et lille haveanlæg uden planter indeholdende belægninger i klinker, betonsten og chausséssten i mønstre og buede linier, en buet støttemur i belægningssten, klinker eller træ og en buet trappe i belægningssten eller klinker.

Varighed
3 uger

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse, eller deltagere, som ikke har været beskæftiget inden for deres tidligere uddannelsesområde i de seneste 5 år), ydes der VEU godtgørelse efter gældende regler (op til dagpengesatsen pr dag).
Der er under visse forudsætninger mulighed for gratis indkvartering på skolen.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Anlæg i betonsten, buede linier
Kviknummer:791418JU4230700217
Holdnummer:JU4230700217
Startdato:04/12/2017
Slutdato:22/12/2017
Tilmeldingsfrist:01/12/2017
Fag:
  • Anlæg i betonsten, buede linier, 15 dage, 1620 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:12 personer
Mindste kvotient:8
Samlet kursuspris:1.620 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg