Anlæg i betonsten, buede linier

42307 Anlæg i betonsten, buede linier

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for det anlægsgartnerområdet, og som har erfaring fra og viden om en række arbejdsprocesser inden for faget.

Mål
Du lærer at:

  • Planlægge, udføre og kvalitetsbedømme anlægsgartneropgaver
  • Konstruere geometriske figurer samt bruge dem i praksis i anlæg, der lægges/opføres i betonvarer, træ, klinker og natursten, hvori der indgår belægninger, trapper og mure i buede linier i henhold til de til enhver tid gældende normer for det pågældende arbejde, samt under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø


Kursus indhold
Det forventes ved starten på dette kursus, at du har et godt kendskab til fagets normer, samt en vis praktisk erfaring med faget.
På kurset arbejdes der i teori og praksis med afsætning af forskellige geometriske former ved hjælp af forskelligt udstyr og metoder.

Der planlægges, tegnes og etableres et lille haveanlæg uden planter indeholdende belægninger i klinker, betonsten og chaussessten i mønstre og buede linier, en buet støttemur i belægningssten, klinker eller træ og en buet trappe i belægningssten eller klinker.

Varighed
3 uger

Tilskud
Såfremt, du er indenfor målgruppen (dig, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse, eller dig, som ikke har været beskæftiget inden for deres tidligere uddannelsesområde i de seneste 5 år), ydes der VEU godtgørelse efter gældende regler (op til dagpengesatsen pr dag).
Der er under visse forudsætninger mulighed for gratis indkvartering på skolen.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Anlæg i betonsten, buede linier
Kviknummer:791418JU4230700119
Holdnummer:JU4230700119
Startdato:02/12/2019
Slutdato:20/12/2019
Tilmeldingsfrist:29/11/2019
Fag:
  • Anlæg i betonsten, buede linier, 15 dage, 1770 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:07:30 - 15:30
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:12 personer
Mindste kvotient:8
Samlet kursuspris:1.770 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg