42305 Træer og buske om vinteren, beskæring og plejeprogrammer

 Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for anlægsgartneri og planteskoleområdet.

Formål    
Du lærer at:

  • Identificere og beskære træer og buske i vintertilstand
  • Vedligeholde beskæringsværktøj og -redskaber
  • Udarbejde et plejeprogram indeholdende arbejdsbeskrivelser under hensyntagen til sikkerhed og miljø samt økonomiske ressourcer


Kursus indhold
Der arbejdes på kurset intensivt med plantekendskab for de mest almindelige træer og buske med særlig fokus på stedsegrønne planter.

Der fokuseres bl.a. på planternes pasningsbehov. Der diskuteres forskellige arbejdsmetoder i forhold til en given langsigtet plejeplan for et større grønt område, og der laves økonomiberegninger på forskellige valgte arbejdsmetoder.

Der arbejdes med forskellige beskæringsmetoder, og der udføres mangeartede beskæringsopgaver i praksis.

Varighed
20 dage.

Tilskud
Såfremt, du er indenfor målgruppen (dig, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt, du bor mere end 60 km fra kursusstedet kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

 

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: