Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.

42305 Træer og buske om vinteren, beskæring og plejeprogrammer

 Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for anlægsgartneri og planteskoleområdet.

Formål    
Du lærer at:

  • Identificere og beskære træer og buske i vintertilstand
  • Vedligeholde beskæringsværktøj og -redskaber
  • Udarbejde et plejeprogram indeholdende arbejdsbeskrivelser under hensyntagen til sikkerhed og miljø samt økonomiske ressourcer


Kursus indhold
Der arbejdes på kurset intensivt med plantekendskab for de mest almindelige træer og buske med særlig fokus på stedsegrønne planter.

Der fokuseres bl.a. på planternes pasningsbehov. Der diskuteres forskellige arbejdsmetoder i forhold til en given langsigtet plejeplan for et større grønt område, og der laves økonomiberegninger på forskellige valgte arbejdsmetoder.

Der arbejdes med forskellige beskæringsmetoder, og der udføres mangeartede beskæringsopgaver i praksis.

Varighed
20 dage.

Tilskud
Såfremt, du er indenfor målgruppen (dig, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse), ydes der op til dagpengesatsen pr dag, i VEU-godtgørelse, efter gældende regler.

Såfremt, du bor mere end 60 km fra kursusstedet kan du lade dig indkvartere på enkeltværelse uden beregning. Indkvarteringen inkluderer endvidere forplejning under hele opholdet.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

 

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.
Kviknummer:791418JU4230500119
Holdnummer:JU4230500119
Startdato:07/01/2019
Slutdato:01/02/2019
Tilmeldingsfrist:04/01/2019
Fag:
  • Træer og buske om vinteren, besk. og plejep., 20 dage, 2360 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:16 personer
Mindste kvotient:10
Samlet kursuspris:2.360 kr.

Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg