Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus

Målgruppe
Et sprøjtecertifikat udløber efter 4 år. Dette kursus henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus i henhold til bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler. Dette kursus er også gældende for de, hvis certifikat er udløbet

Mål
Deltageren kan ved planlægning, vurdering af bekæmpelsesbehov og udarbejdelse af behandlings-strategier for plantebeskyttelse i jordbruget udnytte seneste forsknings- og forsøgsresultater på området. Deltagerne kan planlægge og udføre hensigtsmæssigt plantebeskyttelse i jordbruget under hensyntagen til ny viden om eksisterende og nye bekæmpelsesmidler på markedet.

Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssigt plantebeskyttelse i jordbruget på baggrund af kendskab til ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø. Deltageren kan udføre hensigtsmæssigt plantebeskyttelse i jordbruget med anvendelse af ny teknologi, dyse- og styringsteknik.
Der udstedes bevis for gennemførelse, men kurset omfatter ikke prøveaflæggelse/eksamination.

Varighed
1 dag

Tilskud
Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.


Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: