Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der er eller søger beskæftigelse med brænding eller varmluftbehandling af ukrudt.

Mål
Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet. Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt.  Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning. Deltagerne kan foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Varighed
1 dag

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse, eller deltagere, som ikke har været beskæftiget inden for deres tidligere uddannelsesområde i de seneste 5 år), ydes der VEU godtgørelse efter gældende regler (op til dagpengesatsen pr dag).
Der er under visse forudsætninger mulighed for gratis indkvartering på skolen.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

 

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Kviknummer:791418BV408240417G
Holdnummer:BV408240417G
Startdato:03/04/2017
Slutdato:03/04/2017
Tilmeldingsfrist:01/04/2017
Fag:
  • Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding, 1 dag, 108 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek
Håndværkervej 9
8800 Viborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:20 personer
Mindste kvotient:1
Samlet kursuspris:108 kr.

Håndværkervej 9, 8800 Viborg