40824 Brandforanstaltning ved ukrudtbrænding

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der er eller søger beskæftigelse med brænding eller varmluftbehandling af ukrudt.

Mål
Du lærer at:

  • Vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet
  • Udføre arbejdet brandteknisk korrekt
  • Udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden
  • Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning
  • Foretage brandslukning på arealer med ukrudt

OBS
Der kan være sammenlæsning med kursister fra andre kursustyper.

Recertificering
Varmt arbejde kortet skal fornyes hvert 5. år

Varighed
1 dag

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (dig, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse, eller dig, som ikke har været beskæftiget inden for deres tidligere uddannelsesområde i de seneste 5 år), ydes der VEU godtgørelse efter gældende regler (op til dagpengesatsen pr dag).
Der er under visse forudsætninger mulighed for gratis indkvartering på skolen.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

 

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Kviknummer:791418BV4082400119
Holdnummer:BV4082400119
Startdato:28/05/2019
Slutdato:28/05/2019
Tilmeldingsfrist:26/05/2019
Fag:
  • Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding, 1 dag, 118 kr.
FKB:Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Undervisningssted:Byggetek
Håndværkervej 9
8800 Viborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:20 personer
Mindste kvotient:10
Samlet kursuspris:118 kr.

Håndværkervej 9, 8800 Viborg