40759 Kirkegårdens planter, løvfældende planter

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer der er beskæftigede indenfor kirkegårdsområdet.

Mål
Du lærer at:

  • Beskære/afpudse, pleje og vedligeholde løvfældende planter ud fra kendskab/indsigt i planternes egenskaber og vækstkrav på kirkegårdsanlæg
  • Gøre brug af plantestandard og normer for løvfældende planter, og kan takle sygdomme og skadedyr i disse


Fagligt indhold
I uddannelsen arbejder du med plantekendskab for løvfældende planter, der anvendes på kirkegårdsanlæg, idet der fokuseres på planternes forskellige behov og vækstkrav, sat i forhold til vækstforholdene på kirkegårdsanlæg. Der arbejdes endvidere med beskærings- og vedligeholdelsesopgaver for planterne.

Varighed
3 dage

Tilskud
Såfremt du er indenfor målgruppen (dig, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse, eller dig, som ikke har været beskæftiget inden for deres tidligere uddannelsesområde i de seneste 5 år), ydes der VEU godtgørelse efter gældende regler (op til dagpengesatsen pr dag).
Der er under visse forudsætninger mulighed for gratis indkvartering på skolen.

Læs mere om VEU-godtgørelse på: www.veug.dk.

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: