Opkvalificering anlægsstruktør

Målgruppe:
Anlægsstruktører, der er uddannet for år tilbage, som ønsker at blive opdateret til nuværende krav inden for branchen.

Indhold:
Her beskæftiger man sig med elektroniske tegninger på byggepladsen samt kvalitetssikring. Der vil blive stillet opgaver hvor man udfører digital kvalitetssikring ved hjælp af foto på eksisterende emner.

På dette kursus bliver man i det hele taget opdateret på normer, love og regler indenfor kloak - lægningsbestemmelser samt nyt om afledning af regnvand i forhold til LAR (Lokal afledning af regnvand).

Kurset består af følgende fag:

40687 Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg

Deltagerne kan deltage i kvalitetssikringsaktiviteter i udførende bygge- og anlægsvirksomheder og kan ud fra viden om kvalitetssikring og kendskab til de realistiske tolerancekrav vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt i de konkrete situationer. Deltagerne kan på baggrund af viden om krav til dokumentation, herunder fotodokumentation, anvende anerkendte KS-skemasystemer og oprette KS-aktiviteter i elektronisk baserede KS-systemer på PC og mobile enheder (PDA). Derudover kan deltagerne vurdere resultater af disse aktiviteter og udskrive rapporter til dokumentation af gennemført kvalitetssikring.

46970 Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser

46975 Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner

47663 Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: