47744 Kloakering - Montering af rottespærrer

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til kloakrørlæggere, kloakmestre eller struktøruddannede (adgangskrav), der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse med afløbsområdet, specielt som rottespærremontør

Adgangskravet til kurset er:

  1. uddannelsesbevis fra AMU-systemet som kloakrørlægger,
  2.  kursusbevis fra AMU-systemets uddannelse af anlægsarbejdere ved kloakering trin 1 og 2,
  3. bestået kloakmesterprøvens praktiske del,
  4. svendebrev som struktør,
  5. svendebrev som brolægger, 

Indhold:
Deltagerne lærer at:

  • installere, drive og vedligeholde alle forekomne typer af rottespærrer, der opfylder Bygningsreglementets krav til præfabrikerede materialer i afløbsinstallationer iht. til gældende dansk lovgivning. 
  • Installere rottespærer korrekt i afløbssystemet på baggrund af kendskab til rotters adfærdsmønstre og kendetegn i kloaksystemet, såsom ekskrementer, rottehuller m.v.
  • lokalisere de fejl i afløbssystemet, der giver rotter adgang til bygninger og terræn, hvorfor deltagerne kan udføre fejlfinding ved røgprøvning og vurdere behovet for anvendelse af TV-inspektionsudstyr
  • informere og rådgive bygherren om alternativer til, og konsekvensen af montering af rottespærrer. 
  • minimere risici for sundhedsfare ved at vælge og anvende relevante personlige værnemidler. udføre lovpligtig kvalitetssikring af det udførte arbejde og dermed opfylde autorisationslovens krav om obligatorisk kvalitetssikring.

Endvidere har deltagerne nødvendig viden om lovgivningen til forebyggelse og bekæmpelse af rotter og kender i den forbindelse til nødvendig myndighedskontakt, ejer og ansvarsforhold. Uddannelsen opfylder uddannelseskravet om opsætning af rottespærrer i Miljøministeriets bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, med tilhørende ændringer og vejledning. 

Varighed
1,0 dag

Tilmelding

Der er ingen aktuelle kurser pt. Kontakt os venligst for mere information på tlf. 8950 3300 eller e-mail mercantec@mercantec.dk

Er du interesseret i, at vi kontakter dig, når det igen bliver muligt at tilmelde sig, kan du skrive dig op herunder: