47744 Kloakering - Montering af rottespærrer

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til kloakrørlæggere, kloakmestre eller struktøruddannede (adgangskrav), der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse med afløbsområdet, specielt som rottespærremontør

 

Indhold:
Deltagerne lærer at:

  • installere, drive og vedligeholde alle forekomne typer af rottespærrer, der opfylder Bygningsreglementets krav til præfabrikerede materialer i afløbsinstallationer iht. til gældende dansk lovgivning. 
  • Installere rottespærer korrekt i afløbssystemet på baggrund af kendskab til rotters adfærdsmønstre og kendetegn i kloaksystemet, såsom ekskrementer, rottehuller m.v.
  • lokalisere de fejl i afløbssystemet, der giver rotter adgang til bygninger og terræn, hvorfor deltagerne kan udføre fejlfinding ved røgprøvning og vurdere behovet for anvendelse af TV-inspektionsudstyr
  • informere og rådgive bygherren om alternativer til, og konsekvensen af montering af rottespærrer. 
  • minimere risici for sundhedsfare ved at vælge og anvende relevante personlige værnemidler. udføre lovpligtig kvalitetssikring af det udførte arbejde og dermed opfylde autorisationslovens krav om obligatorisk kvalitetssikring.

Endvidere har deltagerne nødvendig viden om lovgivningen til forebyggelse og bekæmpelse af rotter og kender i den forbindelse til nødvendig myndighedskontakt, ejer og ansvarsforhold. Uddannelsen opfylder uddannelseskravet om opsætning af rottespærrer i Miljøministeriets bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, med tilhørende ændringer og vejledning. 

Varighed
1,0 dag

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Kloakering - Montering af rottespærrer
Kviknummer:791418BV4774400119
Holdnummer:BV4774400119
Startdato:08/02/2019
Slutdato:08/02/2019
Tilmeldingsfrist:07/02/2019
Fag:
  • Kloakering - Montering af rottespærrer, 1 dag, 118 kr.
FKB:Anlægsarbejder
Undervisningssted:Byggetek
Håndværkervej 9
8800 Viborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:16 personer
Mindste kvotient:8
Samlet kursuspris:118 kr.

Håndværkervej 9, 8800 Viborg