Efteruddannelse for kloakmestre

Kursus for kloakmestre der ønsker den nyeste viden om den nyeste lovgivning.

Indhold:

For at imødegå stigende regnvandsmængder og klimaforandringer lærer man her på kurset at opstille brugbare løsninger til anvendelse og afledning af regnvand.

Du skal ved anvendelse af digitale værktøjer projektere, dimensionere, installere, drive og vedligeholde regnvandsanlæg som faskiner, regnbede, regngrøfter, forsinkelsesbassiner og i den forbindelse udføre og anvende en sivetest. Du vil komme til at udføre anlæg til brug af tagvand til tøjvask og wc-skyl for den del af anlægget, der kræver autorisation som kloakmester.

På kurset lærer du, hvordan man vælger nødvendige renseforanstaltninger af regnvandet, inden det afledes til anlæggene og sikre, at anlæggene udføres i henhold til gældende bygningslovgivning og miljø- og arbejdsmiljølovgivning, samt forestå nødvendig digital myndighedskontakt i forbindelse med ansøgning om tilladelse og færdigmelding af det omhandlede anlæg og sikre, at arbejdet udføres i henhold til Lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand og afløb og sikre at der udføres fyldestgørende kvalitetssikring på samtlige anlæg, såvel af hensyn til kvaliteten af det udførte arbejde, samt af hensyn til at opfylde autorisationslovens krav om obligatorisk kvalitetssikring.

Du bliver opdateret indenfor gældende lovgivning i forhold til lægningsbestemmelser ved udførelse af afløbsinstallationer.

Kurset indeholder følgende fag:

46970 Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser
47663 Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand

BYGGETEK vil gerne være din informationskanal. Læs her om seneste initiativ for kloakmestre

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand
Kviknummer:791418BV4766300119
Holdnummer:BV4766300119
Startdato:04/02/2019
Slutdato:06/02/2019
Tilmeldingsfrist:27/01/2019
Fag:
  • Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand, 3 dage, 354 kr.
FKB:Anlægsarbejder
Undervisningssted:Byggetek
Håndværkervej 9
8800 Viborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:12 personer
Mindste kvotient:8
Samlet kursuspris:354 kr.

Håndværkervej 9, 8800 Viborg