47150 Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har gennemført rørlæggeruddannelsen eller som har eller ønsker beskæftigelse inden for kloakområdet.

Mål
Deltagerne kan varetage funktionen som teknisk ansvarlig i en autoriseret kloakmestervirksomhed og kan således udføre kloakinstallationer i fleksible afløbsmaterialer i jord, der er godkendt i henhold til Bygningsreglementet indenfor det autorisationskrævende arbejdsområde. Deltagerne har et sådant kendskab til principper og metoder inden for afløbsinstallationer, at de kan udføre præcisionskrævende afløbsarbejde for såvel tagvand, drænvand, overfladevand og spildevand samt kan udføre overgangssamlinger imellem de pågældende materialer og øvrige godkendte afløbsmaterialer i henhold gældende normer, standarder og regler. Deltagerne kan planlægge arbejdets udførelse og foretage korrekt materiale- og metodevalg samt redegøre for relevante materialegodkendelser og lægningsbestemmelser i henhold til afløbsinstallationens formål og anvendelse overfor relevante interessenter. Endelig kan deltagerne udføre lovpligtig kvalitetskontrol og sikre at arbejdet udføres i henhold til gældende bygnings-, miljø og arbejdsmiljølovgivning.

Varighed
10,0

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis
Kviknummer:791418BV4715000119
Holdnummer:BV4715000119
Startdato:13/05/2019
Slutdato:27/05/2019
Tilmeldingsfrist:05/05/2019
Fag:
  • Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis, 10 dage, 1180 kr.
FKB:Anlægsarbejder
Undervisningssted:Byggetek
Håndværkervej 9
8800 Viborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:24
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:22 personer
Mindste kvotient:10
Samlet kursuspris:1.180 kr.

Håndværkervej 9, 8800 Viborg